5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej

Przemysł w Polsce

Wzrost inflacji, napływ nowych pracowników zza granicy oraz ciągłe zmiany w przepisach prawnych sprawiają, że przed przedsiębiorcami piętrzą się coraz to większe trudności. Postanowiliśmy ustalić, jak wpływają one na przemysł, przeprowadzając szereg ankiet wśród przedsiębiorców. Wyniki zebraliśmy w raporcie pt. „5 wyzwań organizacyjnych polskiej branży przemysłowej”. Realia polskich przedsiębiorców ukazują wiele aspektów wymagających uwagi.

Zarządzanie personelem przekształca się w coraz bardziej złożony proces. Przedsiębiorca musi uwzględnić szereg czynników, takich jak zmieniające się oczekiwania, rosnące różnice pokoleniowe czy też dynamiczne zmiany w technologii i kulturze organizacyjnej. Dla większości badanych jednak największym wyzwaniem pracowniczym było zatrudnianie obcokrajowców. 

REKLAMA

​​

Pracownicy

W obliczu wybuchu konfliktu w Ukrainie oraz napływu imigrantów, polski rynek pracy stanął przed wyzwaniem związanym z integracją nowych pracowników o odmiennym pochodzeniu kulturowym i językowym. Rekrutacja pracowników będących cudzoziemcami wymaga od przedsiębiorców dostosowania swoich procedur rekrutacyjnych oraz strategii zatrudniania. Przede wszystkim konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie różnic kulturowych w procesie rekrutacji i integracji pracowników. 
Wyzwania nie ograniczają się jedynie do aspektów kulturowych. Przedsiębiorcy muszą również radzić sobie z kwestiami administracyjnymi i prawnymi powiązanymi z zagranicznymi pracownikami. Obejmuje to dostosowywanie procedur i zapewnienie odpowiednich dokumentów, takich jak wizy czy karty pobytu.
Przedsiębiorcy wskazują również na istotne problemy związane z nieprzestrzeganiem przez pracowników procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz rozwiązywania sporów.
W związku z coraz większą ilością danych przetwarzanych, wymóg przestrzegania przepisów dotyczących RODO staje się coraz bardziej istotny. Brak przestrzegania tych procedur może prowadzić do wysokich kar finansowych.
Spory pracownicze mogą wynikać z różnyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy