Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły , Zarządzanie zasobami ludzkimi , Cyfrowa transformacja

4 czerwca 2021

Cyfrowa rewolucja napędza wzrost zatrudnienia

0 244

Pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, jednak są sektory, które wykorzystały tę sytuację jako szansę na przyspieszenie zmian organizacyjnych i dostosowały się już do nowej rzeczywistości, rozwijając swoją działalność.

Do tej grupy należą duże przedsiębiorstwa usługowe, które w I kw. 2021 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 8,37 proc. (vs I kw. 2020 r.). Na drugim biegunie natomiast znajdują się firmy produkcyjne, które zatrudniły zaledwie o 1,12 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021” przygotowanego przez ADP Polska.

Od ponad roku światowa gospodarka zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Niektóre przedsiębiorstwa wykorzystały pojawiające się szanse, inne musiały przemodelować dotychczasowy schemat działania, wszystkie jednak musiały odnaleźć się w zupełnie nowych realiach. Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021” opracowanego przez ADP Polska, w I kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, skuteczniej poradziły sobie z sytuacją rynkową i odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+2,96 proc. vs I kw. 2020 r.) niż ogół rynku (-1,7 proc. vs I kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 137,44[1].

– Niewątpliwie, firmy Nowoczesnej Gospodarki były lepiej przygotowane niż ogół rynku do cyfrowej rewolucji, która znacznie przyspieszyła wskutek pandemii COVID-19. Nie możemy jednak ignorować faktu, że także innowacyjne przedsiębiorstwa wciąż zmagają się z konsekwencjami pandemii i w ostatnich kwartałach również w tych firmach obserwujemy wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Jako pozytywny zwiastun może być odbierana utrzymująca się na poziomie 6,4-6,5 proc. stopa bezrobocia, która plasuje na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy