Gdzie jest kasa w systemowym Zarządzaniu Majątkiem i Utrzymaniu Ruchu?

Utrzymanie ruchu

Gdzie tu jest kasa? Jak zarobić na systemowym Zarządzaniu Majątkiem? Jakie są główne kategorie korzyści? Zarządzanie Majątkiem jest jedną z kluczowych funkcji organizacji, przez którą przechodzi duża część lub większość nakładów finansowych we współczesnych organizacjach, które funkcjonują w oparciu o majątek fizyczny. Dzięki systemowi Zarządzania Majątkiem można sporo zarobić dla swojej organizacji i dlatego podejście systemowe w tym zakresie staje się kluczem doskonalenia operacyjnego wielu przedsiębiorstw. 

Oczywiście coraz więcej jest na świecie firm, które tworzą swoją wartość dodaną z mniejszościowym udziałem majątku fizycznego (np. wszelkie firmy usługowe 
w obszarze finansów czy usług internetowych). Jednak większość początek każdej ścieżki „produkowania” pieniędzy ma gdzieś w przemyśle opartym o majątek techniczny, infrastrukturę i różne systemy przemysłowe. Zarządzanie Majątkiem można różnie rozumieć, jednak w kontekście majątku fizycznego rozumie się przez to decydowanie o majątku w różnym wymiarze, aby przynosił on najlepszy możliwy zwrot z inwestycji oraz umożliwiał rozwój organizacji. W ramach tego realizuje się różne działania na każdym z etapów cyklu życia majątku technicznego: planowania, budowy i instalacji, utrzymania i wycofania z użytkowania. Każdy z tych etapów staje się przestrzenią, w której można lepiej lub gorzej wykorzystać środki finansowe, aby majątek techniczny spełniał swoją funkcję 
i konsumował odpowiednie nakłady na jego utrzymanie. 
W SEAM Group mówimy często o systemowym Zarządzaniu Majątkiem, co przekłada się na ułożenie procesów i całego systemu zarządzania w jak najbardziej praktyczny sposób, by mówiąc wprost, jak najwięcej zarobić na swoim majątku. Każda z organizacji musi odpowiedzieć sobie (z pomocą konsultantów lub samodzielnie) na pytanie, gdzie w kontekście szeregu dobrych praktyk dotyczących zarz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy