Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koncepcje

15 marca 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Gdzie jest kasa w systemowym Zarządzaniu Majątkiem i Utrzymaniu Ruchu?

0 208

Gdzie tu jest kasa? Jak zarobić na systemowym Zarządzaniu Majątkiem? Jakie są główne kategorie korzyści? Zarządzanie Majątkiem jest jedną z kluczowych funkcji organizacji, przez którą przechodzi duża część lub większość nakładów finansowych we współczesnych organizacjach, które funkcjonują w oparciu o majątek fizyczny. Dzięki systemowi Zarządzania Majątkiem można sporo zarobić dla swojej organizacji i dlatego podejście systemowe w tym zakresie staje się kluczem doskonalenia operacyjnego wielu przedsiębiorstw. 

Oczywiście coraz więcej jest na świecie firm, które tworzą swoją wartość dodaną z mniejszościowym udziałem majątku fizycznego (np. wszelkie firmy usługowe 
w obszarze finansów czy usług internetowych). Jednak większość początek każdej ścieżki „produkowania” pieniędzy ma gdzieś w przemyśle opartym o majątek techniczny, infrastrukturę i różne systemy przemysłowe. Zarządzanie Majątkiem można różnie rozumieć, jednak w kontekście majątku fizycznego rozumie się przez to decydowanie o majątku w różnym wymiarze, aby przynosił on najlepszy możliwy zwrot z inwestycji oraz umożliwiał rozwój organizacji. W ramach tego realizuje się różne działania na każdym z etapów cyklu życia majątku technicznego: planowania, budowy i instalacji, utrzymania i wycofania z użytkowania. Każdy z tych etapów staje się przestrzenią, w której można lepiej lub gorzej wykorzystać środki finansowe, aby majątek techniczny spełniał swoją funkcję 
i konsumował odpowiednie nakłady na jego utrzymanie. 
W SEAM Group mówimy często o systemowym Zarządzaniu Majątkiem, co przekłada się na ułożenie procesów i całego systemu zarządzania w jak najbardziej praktyczny sposób, by mówiąc wprost, jak najwięcej zarobić na swoim majątku. Każda z organizacji musi odpowiedzieć sobie (z pomocą konsultantów lub samodzielnie) na pytanie, gdzie w kontekście szeregu dobrych praktyk dotyczących zarządzania technicznego znajduje się na skali dojrzałości organizacyjnej w tym zakresie. Czy potocznie mówiąc, „gasi pożary” w Utrzymaniu Ruchu i planowaniu operacyjnym, czy „zarządza systemowo” i przez to planowo.  
Ażeby przedstawić zagadnienie jak najbardziej praktycznie, prezentuję poniżej trzy filary systemowego Zarządzania Majątkiem (rys. 1). Jest to proste i zarazem bezpośrednie przedstawienie filarów, które składają się na systemowe Zarządzanie Majątkiem, a co za tym idzie – również systemowe Utrzymanie Ruchu. 
 

"

Zarządzanie Majątkiem można różnie rozumieć, jednak w kontekście majątku fizycznego rozumie się przez to decydowanie o majątku w różnym wymiarze, aby przynosił on najlepszy możliwy zwrot z inwestycji oraz umożliwiał rozwój organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filar 1. Nakłady

W zarządzaniu systemowym posiadamy aktualne dane na temat swoich systemów technicznych, zaczynając oczywiście od tzw. Master Data, czyli spisu majątku ujętego w konkretnym wzorcu struktury majątku, z odpowiednim kodowaniem i klasami (typami, grupami) majątku, do której przypisane są poszczególne obiekty funkcjonalne. To staje się fundamentem działania nie tylko w codziennych procesach, ale również podstawowym „zasileniem” narzędzi informatycznych klasy CMMS czy EAM, które będą nas wspierać w realizacji tych procesów. Mając odpowiednią bazę danych majątku i dbając o utrzymanie jej aktualności, jesteśmy 
w stanie zarządzać informacją o nakładach, jakie wykorzystujemy zarówno w procesach CAPEX, jak i OPEX na poszczególnych składnikach majątku. Trzeba wspomnieć, że nie chodzi tu o często niejednolitą strukturę środków trwałych przechowywaną w systemie księgowym, a o precyzyjną strukturę techniczną majątku odpowiadającą rzeczywistości operacyjnej. Obie te bazy danych na etapie ich przygotowywania powinny mieć ze sobą konkretną logikę powiązań, aby agregacja informacji finansowych mogła łatwo przechodzić do systemu księgowego z systemu operacyjnego. 
I teraz kluczowe pytanie: Czy to już wszystko, aby osiągnąć...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy

    Arkadiusz Burnos

    Ekspert w zakresie zarządzania operacyjnego i utrzymania ruchu. Z BalticBerg Consulting związany od 2008 r. W ramach specjalizacji ukierunkowany na zarządzanie produkcją i działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/ eksperta w projektach związanych z działami produkcyjnymi, technicznymi i UR. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze m.in. w takich firmach, jak Grupa LOTOS (Polska), Grupa Azoty (Polska), Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska),) ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Jest m.in. menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN). Posiada doświadczenie w doskonaleniu produkcji, systemów utrzymania ruchu oraz zarządzania majątkiem technicznym z wykorzystaniem licznych metodologii i strategii, m.in. Lean Manufacturing, RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu struktur organizacyjnych oraz we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCFA, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPIs), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP i CMMS/EAM – m.in. SAP (PM), INFOR EAM, IFS, IBM MAXIMO.