Gdzie w Pana opinii znajduje się teraz polska robotyzacja i jak będzie wyglądać w najbliższych latach?

Komentarze ekspertów

Polska robotyzacja rośnie w siłę. Tak pokrótce można podsumować ostatnie wyniki zestawione w najnowszym raporcie IFR (International Federation of Robotics). Nie znaczy to jednak, że już teraz mamy się czym pochwalić na płaszczyźnie międzynarodowej. Przypomnijmy, że gdy zestawimy wskaźnik robotów przypadających na 10 tys. pracowników w Polsce, to pozostawia on w dalszym ciągu wiele do życzenia w odniesieniu do chociażby krajów Europy Środkowej. Niemniej jednak rosnąca liczba robotów w przeróżnych gałęziach naszego przemysłu świadczy między innymi o wzroście świadomości wśród przedsiębiorców, świadomości w zakresie korzyści płynących z zastosowania tego typu rozwiązań. Podsumowując, obecna sytuacja na rynkach międzynarodowych daje nam nadzieję na co najmniej utrzymanie tempa wzrostu liczby robotów w naszym kraju. Co za tym idzie – należy spodziewać się także wzrostu konkurencyjności Polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej

REKLAMA

​​

Przypisy