Dołącz do czytelników
Brak wyników

Hamowanie silników indukcyjnych – porównanie metod

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 117

Silniki indukcyjne prądu przemiennego używane są w aplikacjach o różnych trybach pracy i przeznaczeniu. W każdym z rozważanych przypadków zastosowania należy dobrać odpowiedni sposób rozruchu i hamowania. Pomimo prosto zdefiniowanego zadania oraz szerokiego spektrum dostępnych metod warto poznać elementarne zalety oraz wady podstawowych technik hamowania silników AC. Artykuł przedstawia ogólne podstawy teoretyczne różnych metod oraz techniczne aspekty ich zastosowania.

 

Podział metod hamowania

Hamowanie odnosi się do wielu przypadków zmian wartości prędkości obrotowej. Może obejmować nie tylko zatrzymanie napędu (awaryjne lub celowe), zmniejszenie prędkości obrotowej, ale także zmianę kierunku ruchu obrotowego członu ruchomego.

Wybór metody hamowania silników napędowych zależy od aplikacji oraz trybu pracy silnika elektrycznego. Ogólnie technicznie realizowalne sposoby można podzielić na dwie podstawowe metody w postaci hamowania mechanicznego (hamulce cierne)oraz elektrycznego (w różnych odmianach) [4].

 

Hamowanie swobodne oraz mechaniczne

Hamowane swobodne [1] polega na odłączeniu źródła zasilania silnika oraz powolnym wyhamowaniu obrotów silnika siłą oporów ruchu (momenty oporowe, tarcie, bezwładność, opory powietrza itp.). Czas zatrzymania jest ściśle zależny od oporów wynikających ze sprawności silnika oraz momentów obciążających układ napędowy. Czas hamowania zależy także od wielkości mas wirujących, dodatkowo może nastąpić zmiana kierunku obrotu napędu. W przypadku układów przetwornic częstotliwości ten typ zatrzymania nazywany jest wybiegiem. W tej odmianie przebieg hamowania polega na odcięciu zasilania silnika (wyłączenie zezwolenia na ruch) oraz swobodnym wyhamowaniu tylko momentami oporowymi.

Hamowanie mechaniczne [1,3] stosuje się do aplikacji, w których wymagane są pewność hamowania (nawet po zaniku zasilania silnika), samohamowność lub pewne i szybkie zatrzymanie. W przypadku wyboru hamulca należy pamiętać o istotnych parametrach w postaci momentu oraz dostępnej mocy hamowania, wartości czasu opóźnienia załączenia hamulca, dopuszczalnej liczby startów (na godzinę), czasów zadziałania oraz zwolnienia hamulca. W ofercie producentów można znaleźć wiele rozwiązań technicznych hamulców, m.in. tarczowe (do pracy na sucho lub w oleju), wielopłytkowe (do pracy na sucho lub w oleju) oraz proszkowe.

 

Hamowanie jednofazowe (podsynchroniczne)

Hamowanie jednofazowe polega na odłączeniu dowolnej fazy zasilającej silnik napędowy [1,2], a następnie zwarciu odłączonej fazy z dowolną pozostałą w zasilaniu, przy jednoczesnym włączeniu oporu (o odpowiednio dobranych parametrach) do trzeciej z faz. Istotną cechę tej metody stanowi fakt, że wartość momentu hamującego jest proporcjonalna do prędkości obrotowej rotora (maksymalna wartość momentu hamującego przy największej prędkości oraz zerowa przy zatrzymaniu silnika). Zaletą opisanej metody jest prosta realizacja techniczna osprzętu do hamowania. Z racji tzw. miękkiej charakterystyki stosuje się ją w dźwignicach i żurawiach do opuszczania transportowanych ładunków.

 

Hamowanie przeciwprądowe

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy