Dołącz do czytelników
Brak wyników

Elementy sprawnego utrzymania ruchu

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 285

Gdzie jest produkcja, tam jest i utrzymanie ruchu. Jak jednak budować ten kluczowy dział w firmie, by spełniał wszystkie niezbędne założenia? Czy istnieje jeden optymalny wzór na utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń?

 

Dobra kondycja maszyn

Podstawowy cel działania zespołu utrzymania ruchu stanowi wspieranie i poprawa efektów wykonawczych wszystkich fizycznych elementów infrastruktury przemysłowej poprzez przeprowadzanie regularnych przeglądów i napraw, zapewniając dzięki temu ciągłą operacyjność zakładu [1]. W zależności od dostępnego budżetu, kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, możliwości czasowych i efektywności planowania działań kładzie się różny nacisk na poszczególne zadania zespołu. W większości firm posiadających własny dział UR jego pierwszym obowiązkiem jest utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej. Aby to osiągnąć, trzeba racjonalnie planować i egzekwować przeglądy maszyn. Nie każde urządzenie wymaga przeglądów częstych czy przeprowadzanych w podobnych odstępach czasu. Stąd istotny jest element holistyczny planowania. Produkcja – szczególnie ta całodobowa – jest najbardziej opłacalna, kiedy się jej nie przerywa. W związku z tym przestoje przeglądowe muszą być planowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na efektywność procesu nadrzędnego – np. w okresach o mniejszym natężeniu prac w przypadku produkcji sezonowej. Oczywiście istnieją sektory produkcyjne, jak automotive, gdzie sezonowość występuje w znacznie mniejszym stopniu niż np. w sektorze spożywczym, stąd konieczność wymuszonych przestojów przeglądowych metodami tradycyjnymi. To, czy w celu dokonania przeglądu czy testu danej maszyny należy zatrzymać linię produkcyjną, zależy w dużej mierze od rodzaju maszyny oraz metody diagnostycznej. Niektóre dostępne na rynku urządzenia diagnostyczne – jak kamery termowizyjne czy detektory ultradźwiękowe [2] – pozwalają na przeprowadzanie coraz dokładniejszych badań maszyn podczas ich pracy. Odczyty takich badań bazują na parametrach ruchu elementów składowych urządzeń. Niestety, nie każdy test można wykonać w ten sposób, dlatego też okazjonalne zatrzymanie linii wydaje się nieuniknione, tym bardziej iż kolejnym elementem utrzymywania maszyn w dobrym stanie jest wykonywanie planowych napraw prewencyjnych. Każda część konstrukcyjna danej maszyny, w szczególności w przypadku maszyn dużego kalibru, posiada obliczoną niezawodność i określony termin zdolności do wykorzystania w przemyśle. Choć niektórzy producenci maszyn sugerują nawet zbyt częste terminy wymiany części, to dotrzymywanie tych terminów gwarantuje bezpieczeństwo pracy z maszyną oraz zwrot kosztów w przypadku jakiejkolwiek awarii.

 

Ciągłość produkcji

Kolejny istotny obowiązek zespołu Utrzymania Ruchu to zapewnienie ciągłości produkcyjnej [3]. Aby go spełnić prawidłowo, należy dużą wagę przykładać do dwóch kwestii – gospodarki magazynowej oraz treningów i ćwiczeń. Jak powszechnie wiadomo, nieszczęścia chodzą parami, a nawet stadami. Często na skutek reakcji łańcuchowej po uszkodzeniu jednej, niepozornej części może dość do błędów w działan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy