Innowacje w tworzywach sztucznych

Aktualności Technologie

Po produkcji żywności i metali branża tworzyw sztucznych plasuje się w czołówce działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce. To ważny składnik naszej gospodarki, o czym świadczą chociażby statystyki. Szacuje się, że w tym sektorze pracuje ok. 200 tys. osób, a w ostatnich 10 latach produkcja wzrosła ponad dwukrotnie. Rozwój tej gałęzi przemysłu wyprzedza inne sektory, a średnie roczne tempo wzrostu plasuje się na poziomie 7,7 proc. Oczywiście i tę branżę dotykają kryzysy. Pandemia COVID-19, a teraz wojna w Ukrainie spowodowały m.in. wzrost kosztów produkcji oraz przerwanie łańcucha dostaw.

WAŻNY SKŁADNIK POLSKIEJ GOSPODARKI

Według europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe wielkość produkcji tworzyw w Polsce szacowana jest na 1,7 mln ton. Nie wystarcza to jednak na zaspokojenie potrzeb przetwórców (w 2020 r. oszacowano je na ok. 4,1 mln ton), dlatego konieczny jest import surowców z innych państw. W naszym kraju produkowane są podstawowe polimery: poliolefiny, polichlorek winylu, politereftalan etylu, polistyreny oraz niektóre tworzywa konstrukcyjne, np. poliamidy, żywice poliestrowe i epoksydowe czy paliole. Tworzywa sztuczne wykorzystuje się w Polsce głównie do produkcji opakowań (34 proc.), w budownictwie (19 proc.) i w motoryzacji (11 proc.). Ze względu na intensywny rozwój tej branży konieczne są nakłady inwestycyjne, które od ponad 10 lat zwiększają się szybciej niż w całym przetwórstwie przemysłowym. Rekordowy był 2019 r., kiedy osiągnęły one 5,5 mld zł. Na przykład PKN Orlen realizuje projekty rozbudowy działalności petrochemicznej. Obejmują one m.in. rozbudowę Kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane tam technologie pozwolą m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktu. W lipcu ub.r. koncern podpisał umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do spółki Basell Orle...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy