Innowacyjny sposób prowadzenia zasilania w lekkich suwnicach podwieszanych

System ABUS HB z nowym zasilaniem ABUPowerline

Aktualności Logistyka i magazynowanie

ABUPowerline to innowacyjny system prowadzenia zasilania, który z powodzeniem wykorzystywany jest w lekkich suwnicach podwieszanych. Eliminuje on zarówno wiszące kable pod dźwigarami, jak i otwarte trasy kablowe.

System ABUPowerline mocowany jest do bocznej powierzchni dźwigara i składa się z lekkich, a jednocześnie trwałych prowadnic wykonanych z tworzywa sztucznego oraz wewnętrznego łańcucha energetycznego. Dzięki ABUPowerline można całkowicie zrezygnować z wiszących przewodów wleczonych.

REKLAMA

​​

Do zalet systemu ABUPowerline zaliczyć można:

 • Bezpieczeństwo: Brak ryzyka uszkodzenia systemu zasilania podczas przejazdu dźwigara ponad przeszkodami.
 • Niezawodność: dzięki zwartej konstrukcji stworzono system, odporny na działanie kurzu i wilgoci.
 • Wydajność: Rezygnacja z przewodu wleczonego zminimalizowała odległości dojazdowe wciągnika zwiększając zakres jego pracy.
 • Ergonomia: Zastosowanie łańcucha energetycznego nie wpływa na wzrost siły potrzebnej do ręcznego przesuwu wciągnika.
 • Czas dostawy: dzięki stałej dostępności komponentów w magazynie, czas dostawy został skrócony do minimum.

Obecnie firma ABUS Crane Systems Polska oferuje system prowadzenia zasilania ABUPowerline w promocji wraz z lekkimi dźwignicami podwieszanymi typu HB ABUS.

Przy zamówieniach składanych do 30 kwietnia 2024 roku, które obejmują modułową dźwignicę podwieszaną typu HB ABUS wraz z nowym systemem zasilania typu ABUPowerline klienci mogą skorzystać z promocyjnej oferty z dodatkowym 7% rabatem.

Lekkie dźwignice podwieszane HB

System HB ABUS to modułowy system podwieszanych dźwignic. Dostępny jest szeroki asortyment komponentów systemu takich jak: profile podstawowe (stalowe i aluminiowe), elementy podwieszenia do różnych konstrukcji, systemy sterowania i zasilania, różne typy wciągników łańcuchowych.

Konstrukcja systemu zapewnia płynny ruch współpracujących ze sobą elementów, umożliwiając tym samym optymalny powierzchniowy i liniowy proces transportu ładunków o stosunkowo niewielkiej masie własnej nie przekraczającej 2 ton. Długość dźwigara, w zależności od udźwigu, dochodzić może do 12 metrów.

Lekkie suwnice podwieszane typu HB produkcji ABUS charakteryzują się imponującą wydajnością, elastycznością, a dzięki tym cechom wpływają na optymalizację kosztów. Modularność systemu pozwala na łatwą jego adaptację do warunków konstrukcyjnych pomieszczenia oraz jego rozbudowę w miarę zmieniających się potrzeb związanych z transportem wewnątrzzakładowym i procesem produkcji. Połączenie systemu HB z innowacyjnym zasilaniem ABUPowerline istotnie zwiększa funkcjonalność urządzenia i poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Modułowa konstrukcja

W skład modułowego systemu suwnic podwieszanych HB ABUS wchodzą następujące rozwiązania:

 • jednoszynowy system transportu liniowego
 • dwuszynowy system transportu liniowego
 • suwnica jednodźwigarowa EHB
 • suwnica jednodźwigarowa EHB-X
 • suwnica dwudźwigarowa ZHB
 • suwnica dwudźwigarowa ZHB-X
 • suwnica jednodźwigarowa EHB-I
 • suwnica dwudźwigarowa ZHB-I

Jednoszynowy system transportu liniowego ESB  jest przystosowany do podnoszenia i transportu liniowego ładunku z jednego punktu do drugiego. Dzięki poszerzeniu jego funkcji o możliwość poruszania się po łuku, ładunek może przemieszczać się po hali zgodnie z ściśle wyspecyfikowanymi wymogami klienta. W ten sposób możliwe jest połączenie ze sobą różnych stanowisk pracy, jak również dopasowanie  funkcji  transportu do stanowiska, na którym pracuje konkretna maszyna.

Dwuszynowy system transportu liniowego wyposażono w dwa dźwigary zamontowane równolegle, pomiędzy którymi umiejscowiono wciągnik. Dzięki temu zabiegowi konstrukcja nośna hali jest mniej obciążona i można uzyskać większe odstępy między elementami zawieszenia. Jednocześnie osiągnięto większą wysokość podnoszenia w porównaniu do jednoszynowego systemu ESB.

Jednodźwigarowa suwnica EHB jest „najlżejszym rozwiązaniem” możliwym do zastosowania w transporcie powierzchniowym w obrębie hali. Ze względu na prostą konstrukcję z dwóch szyn i jednego dźwigara suwnica ta charakteryzuje się nieznacznym ciężarem własnym. Może ona dzięki  temu być przesuwana ręcznie. Idealnie nadaje się do zainstalowania w halach o lekkiej konstrukcji nośnej.

Jeśli nie osiągnięto odpowiedniej wysokości podnoszenia stosując suwnicę  jednodźwigarową EHB, możliwym rozwiązaniem jest suwnica EHB- X. W suwnicy tej dźwigar biegnie nie pod, lecz pomiędzy szynami toru jezdnego. Cała suwnica ma w ten sposób wysokość zaledwie pojedynczego profilu. Dzięki temu uzyskuje się znacząco większą wysokość podnoszenia, co umożliwia przejazd dźwigara nad np. wysokimi maszynami zainstalowanymi w polu pracy suwnicy.

 

Suwnica dwudźwigarowa ZHB to proponowane przez nas rozwiązanie dla większych ładunków w transporcie powierzchniowym. Odznacza się ona większą długością dźwigarów suwnicy. Między nimi zawieszony jest wciągnik łańcuchowy ABUS, co pozwala zmaksymalizować wysokość podnoszenia.

 

Jeśli nie osiągnięto odpowiedniej wysokości podnoszenia stosując suwnicę ZHB, możliwym rozwiązaniem jest suwnica ZHB-X. W suwnicy tej dźwigary biegną nie pod, lecz pomiędzy szynami toru jezdnego suwnicy, tak więc cała suwnica ma wysokość zaledwie pojedynczego profilu. Dzięki temu uzyskuje się znacząco większą wysokość podnoszenia, co umożliwia przejazd suwnicy nad np. wysokimi maszynami zainstalowanymi w polu pracy suwnicy.

Suwnica jednodźwigarowa EHB-I jest dobrym rozwiązaniem w przypadku transportu powierzchniowego w obrębie  hali  w sytuacji, gdy dostępne jest torowisko z profili walcowanych w rozstawie zbieżnym z możliwymi rozpiętościami dźwigara suwnicy. Lekki dźwigar podwieszony jest do dwóch wózków przemieszczających się po dolnym pasie profili walcowanych, z których wykonane jest torowisko.

Suwnica dwudźwigarowa ZHB-I stanowi dobre rozwiązanie dla większych obciążeń w transporcie powierzchniowym, gdy dostępne jest torowisko z profili walcowanych w rozstawie zbieżnym z możliwymi rozpiętościami dźwigarów suwnicy. Dźwigary te odznaczają się większą długością. Wciągnik łańcuchowy ABUS zawieszony jest między nimi, co pozwala zmaksymalizować wysokość podnoszenia.

Więcej informacji: www.abuscranes.pl

Przypisy