Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie zasobami ludzkimi

16 marca 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Jak być liderem, który wspiera i pozwala podejmować decyzje?

0 214

Lider może podejmować wszystkie decyzje w swoim zespole. W ten sposób jednak traci szansę zarówno na rozwój osobistych umiejętności przywódczych, jak i na lepszą realizację działań związanych z takimi decyzjami. Chcąc, by zespół identyfikował się z postawionymi celami, lider powinien dopuścić do głosu inne osoby. Zmiana tradycyjnych ról wymaga odwagi, jednak długofalowo strategia ta przynosi dużo lepsze rezultaty, a sukces całego zespołu staje się sukcesem jego lidera.

Nowoczesny lider nie obawia się przyznać, że ktoś inny może mieć lepszy pomysł na realizację danego zadania czy usprawnienie procesu, widzi potrzebę konsultowania swoich decyzji z innymi oraz ceni pracę zespołową. Pozwala swoim ludziom, w obrębie ich odpowiedzialności, decydować o pewnych sprawach, interweniując tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Takie podejście przynosi szereg korzyści dla firmy i dla samego lidera: pozwala wzbudzić w ludziach entuzjazm i wyzwolić w nich pokłady kreatywności, wpływa także na lepszą atmosferę w pracy oraz niższą rotację w zespołach.
Współcześni pracownicy coraz mniej pragną mieć szefów w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, czyli takich, którzy planują i organizują im pracę, a więc „są od myślenia”, wymagając od nich bezwzględnej realizacji zleconych zadań. Nie lubią, gdy ktoś autorytarnie wydaje im rozkazy i nakazy. Nie działają one na nich motywująco, a wręcz wywołują ich wewnętrzny sprzeciw. Cenią sobie natomiast, gdy ich przełożony ma do nich zaufanie, słucha, szanuje ich zdanie i bierze je pod uwagę, wspiera ich i pomaga im rozwinąć skrzydła. 
Wiemy już, że zaufanie pracownikom, częściowe oddanie im decyzyjności i wspieranie ich w tych decyzjach jest skuteczną strategią zarządzania we współczesnych zespołach. W jaki jednak sposób wprowadzić tę strategię w życie, by przyniosła ona realne korzyści dla firmy i zespołu? Recepty to: komunikacja, zaangażowanie, zaufanie i coaching. W dalszej części artykułu omówię, jakie działania kryją się pod każdym z tych haseł.
 

Dbaj o dobrą komunikację w zespole

Aby ludzie chcieli i byli w stanie podejmować decyzje w obszarze ich odpowiedzialności, niezbędny jest dialog z zespołem na temat celów i strategii. Pracownicy nie mogą mieć wątpliwości co do tego, czego się od nich oczekuje. Jako szef powinieneś na bieżąco przekazywać ważne informacje swojemu zespołowi. Warto organizować częste zebrania, aby nie stracić z oczu obranego celu i podtrzymywać dobrą komunikację w zespole. 

Pytania do refleksji

 • Kiedy ostatnio rozmawiałeś/aś z członkami swojego zespołu o celach i wizji Waszych działań?
 • Czy Twój zespół zna stawiane przed nim cele, czy się 
 • z nimi identyfikuje?
 • Czy organizujesz regularne spotkania zespołu?
 • Czy przekazujesz na bieżąco swojemu zespołowi informacje, jakie przekazali Ci Twoi przełożeni (te, które nie są poufne)?

Jeszcze nie tak dawno wśród szefów pokutowało przekonanie, że kto ma informację, ten ma władzę. Informacja była czymś zastrzeżonym dla przełożonego, a im mniej wiedzieli pracownicy, tym lepiej. Jednak liczne badania na temat komunikacji w organizacjach pokazują, że brak informacji jest dla pracowników jednym z najsilniejszych demotywatorów. Dodatkowo, brak informacji może spowodować, że Twoi ludzie będą podejmować błędne decyzje. Dlatego po każdym zebraniu, w jakim sam uczestniczysz, powinieneś przekazać ważne ustalenia swojemu zespołowi (oczywiście o ile nie są poufne). Zrób to nawet wówczas, gdy uważasz, że omawiane tam sprawy nie mają bezpośredniego wpływu na ich pracę. Znajomość długofalowego celu oraz strategii firmy, jak i świadomość tego, jaką rolę odgrywa ich praca w przedsiębiorstwie, sprawiają, że ludzie czują się docenieni, podejmują lepsze decyzje i są za nie bardziej odpowiedzialni. 

Dbaj o zaangażowanie w zespole

Zaangażowanie jest miarą siły związku pracownika z firmą. Przekłada się na takie aspekty, jak efektywność i jakość pracy, przywiązanie pracownika do organizacji, chęć pozostawania w niej czy gotowość do ponoszenia dodatkowego wysiłku na jej rzecz. Zaangażowany pracownik dostrzega problemy i generuje ich rozwiązania, szuka nowych wyzwań i ich potrzebuje, nawet nieproszony oferuje swoją pomoc współpracownikom, jak i wypowiada się z dumą o firmie, jej produktach, klientach, dostawcach. Zaangażowany pracownik podejmuje decyzje, przyjmując na siebie odpowiedzialność za wszystko, z czym one się wiążą. Dlatego jeśli chcesz mieć autonomiczny zespół, który daje z siebie wszystko, którego członkowie szukają najlepszych rozwiązań bieżących problemów, powinieneś wzmacniać zaangażowanie w swoim zespole. 
Zaangażowanie budowane jest przez wiele czynników: styl zarządzania, relacje z bezpośrednim przełożonym, możliwości rozwoju, warunki zapewnione przez pracodawcę, jakość współpracy z innymi pracownikami czy wynagrodzenie. Na niemal wszystkie te aspekty masz bezpośredni wpływ jako przełożony. Jesteś w stanie zbudować silnie zaangażowany zespół w oparciu o dialog, rozsądny podział zadań, docenianie swoich pracowników oraz dawanie im szansy na rozwój, np. poprzez stawianie przed nimi wyzwań.

Pytania do refleksji

 • Czy Twoi pracownicy wiedzą, czego oczekujesz od nich w pracy?
 • Czy mają odpowiednie narzędzia i wyposażenie, by wykonywać swoją pracę?
 • Czy każdego dnia mają okazję, by robić to, co potrafią najlepiej?
 • Czy dajesz im odczuć, że to, co robią, jest ważne dla zespołu, dla firmy?
 • Czy w ostatnim tygodniu pracy każdy z nich choć raz otrzymał od Ciebie pochwałę lub usłyszał jakieś pozytywne słowa?
 • Czy liczysz się z ich op...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy