Jak wdrożyć system zasilania gwarantowanego w firmie produkcyjnej?

Ograniczanie strat i redukcja kosztów

Artykuły Utrzymanie ruchu Maszyny i urządzenia

Wdrożenie skutecznego, awaryjnego źródła zasilania jest jednym z kluczowych wyzwań każdej firmy produkcyjnej. Odpowiedni dobór systemu zasilania gwarantuje zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, likwidację zaburzeń generowanych przez sieć elektroenergetyczną oraz redukcję kosztów. W wielu wypadkach wartość takiej inwestycji jest wielokrotnie niższa niż wartość strat produkcyjnych poniesionych w wyniku przestoju i nakładów związanych z naprawą lub wymianą cennych urządzeń przemysłowych. Skuteczny system zasilania ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie efektywności, niezawodności biznesowej i konkurencyjności każdej firmy.

Zarówno kilkugodzinne, jak i relatywne krótkie zaniki zasilania oraz zaburzenia napięcia, stanowią istotny problem działu utrzymania ruchu. Nawet kilkuminutowy brak zasilania może doprowadzić do przestoju urządzeń linii produkcyjnej i być przyczyną zakłócenia procesu wytwarzania. Wiąże się to nie tylko z utratą czasu związaną z ponownym rozruchem urządzeń, stratami w związku z niewykorzystanym, a przetworzonym częściowo wsadowym materiałem produkcyjnym, jak i opóźnieniami rzutującymi na terminy realizacji zamówień, a w konsekwencji niezadowoleniem klientów. W celu niedopuszczenia do takiej sytuacji w zakładach produkcyjnych, coraz częściej instalowane są systemy zasilania gwarantowanego, oparte na akumulatorowych zasilaczach bezprzerwowych (UPS-ach) oraz agregatach prądotwórczych.

REKLAMA

​​

Nie tylko linia produkcyjna? Analiza potrzeb

Dobór systemu zasilania awaryjnego warto w całości zlecić ekspertom. W przypadku poznańskiego producenta EVER zapytanie o konkretny system oraz wskazanie właściwego rozwiązania, związane jest z przeprowadzeniem wywiadu z potencjalnym Zleceniodawcą. Klient zobligowany jest do odpowiedzi na kilka rzeczowych pytań w zakresie posiadanej infrastruktury oraz pojawiających się zaburzeń napięcia sieciowego. Zdarzają się sytuacje, w których dopasowanie rozwiązania poprzedza dodatkowa wizja lokalna na obiekcie oraz pomiary mocy, określające wielkość rzeczywistego zapotrzebowania w szczytowych momentach pracy urządzenia. Biorąc pod uwagę, że jest to inwestycja na lata, należy wspólnie z Klientem rozważyć wiele jej aspektów. Warto uświadomić sobie, że analiza potrzeb, a później realizacja, w każdym wypadku to odrębny projekt, a potrzeby każdego Klienta traktowane są indywidualnie. Dlatego też niezmiernie ważna jest szczegółowa analiza rzeczywistego zapotrzebowania na obiekcie, gdyż sam dobór odpowiedniej platformy sprzętowej UPS-a jest często niewystarczający. Równie ważne jest dopasowanie obsad akumulatorów i dodatkowych elementów takich jak stojaki, bypass czy dodatkowy agregat wydłużający długość czasu podtrzymania w razie zaniku. Po akceptacji przez Klienta zaproponowanej oferty i złożenia mailowo zamówienia rozpoczyna się proces przygotowania dostawy i późniejszej instalacji.

Michał Przybylski
  Michał Przybylski, EVER  

 Dobierając zasilacz UPS należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki rodzaj urządzeń chcemy zabezpieczyć, określić moc pobieraną przez te urządzenia, czy będą występowały chwilowe udary prądowe podczas rozruchu maszyn  oraz jaki jest wymagany czas ich podtrzymania.  Bardzo istotne staje się właściwe dobranie rozwiązań od strony przeciążalności. Maszyny stosowane w przemyśle mają często duże (chwilowe) pobory prądów podczas ich uruchamiania. W takiej sytuacji zasilacze UPS muszą posiadać odpowiednią przeciążalność, aby nie dochodziło do ich przeciążeń. Duży prąd zwarcia UPS, umożliwia uzyskanie korzystnej selektywności zabezpieczeń na poszczególnych liniach zasilania - mówi Michał Przybylski – Starszy Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o.

Dobre przygotowanie to sprawna instalacja i szybkie uruchomienie.

Aby zaimplementowane rozwiązanie w pełni spełniało swoje zadanie i umożliwiło prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników, niezwykle istotny jest sam proces instalacji oraz miejsce postawienia zasilacza UPS na obiekcie. Miejsce instalacji powinno być wstępnie przygotowane przez Zleceniodawcę, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy wyborze lokalizacji instalacji UPS-a należy wziąć pod uwagę masę urządzenia wraz z dodatkowymi modułami i/lub stojakami bateryjnymi (należy uwzględnić dopuszczalne obciążenie stropów) oraz przewidzieć trasę komunikacyjną jaką zasilacz będzie musiał pokonać do miejsca jego instalacji, aby uniknąć przeszkód w postaci schodów, progów lub zbyt wąskich korytarzy i otworów drzwiowych. Warto zwrócić uwagę, aby zasilacz usytuowany został w pomieszczeniu wydzielonym (ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych), w którym zapylenie, temperatura i wilgotność są zgodne ze specyfikacją producenta. Rozwiązanie powyższych wyzwań umożliwia szybkie podłączenie UPS-a do systemu zasilania, uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta i docelową, nienaganną pracę. Jeszcze tylko przeszkolenie użytkownika i…

Najczęstsze błędy użytkowników UPS

Jednym z najczęstszych błędów, spotykanych podczas przyjazdu Serwisu EVER na instalację zasilacza UPS jest nieodpowiednie miejsce przeznaczone na jednostkę UPS. Wyznaczone miejsce instalacji zasilacza UPS często znajduje się bezpośrednio pod klimatyzatorem. Takie rozwiązanie niesie za sobą potencjalne zagrożenie uszkodzenia zasilacza UPS na skutek awarii klimatyzatora (kapiąca woda bezpośrednio na zasilacz UPS). Oprócz klimatyzatora takie samo zagrożenie (zalanie UPS-a) stwarza obecność w pomieszczeniu rur wodno-kanalizacyjnych. Przeciwskazaniem do wyboru lokalizacji instalacji zasilacza są również pomieszczenia, które mogą zostać zalane poprzez wody gruntowe i deszczowe. Powtarzającym się błędem jest też umieszczenie urządzenia w lokalizacji całkowicie nieklimatyzowanej. Praca zasilacza wraz z akumulatorami w podwyższonej temperaturze radykalnie skraca żywotność baterii, tłumaczy Mariusz Adamczyk – Kierownik Serwisu EVER Sp. z o.o.

Mariusz Adamczyk
Mariusz Adamczyk, EVER  

Obsługa powdrożeniowa – Twoja dodatkowa polisa

Mimo, zakończenia prac związanych z wdrożeniem rozwiązania UPS w firmie produkcyjnej  producenci rozwiązania biorą odpowiedzialność za zainstalowane urządzenia w czasie ich eksploatacji w ramach usługi gwarancyjnej. W przypadku EVER użytkownik ma dodatkowo każdorazowo możliwość bezpłatnego kontaktu i uzyskania porady zarówno od osoby, która pomagała przy doborze jednostki UPS, jak i konsultanta Działu Technicznego czy Serwisu. Klient czuje się z pewnością bezpiecznie, bo na każdym etapie wdrażania rozwiązania zasilania gwarantowanego ma wsparcie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Warto wspomnieć, że UPS-y zaprojektowane są na kilkanaście lat pracy ciągłej, jednakże niektóre elementy (takie jak akumulatory, wentylatory czy kondensatory elektrolityczne) wymagają wymiany w trakcie ich eksploatacji. Dlatego też EVER proponuje swoim Klientom cykliczne przeglądy okresowe, które umożliwiają przedłużenie gwarancji na zainstalowane urządzenia o kolejny okres ochrony. Ta usługa serwisowa wiąże się z przeprowadzeniem pełnych testów UPS-a, z pomiarami parametrów na poszczególnych podzespołach. Dzięki odpowiednim narzędziom (mierniki rezystancji, opornice rozładowcze) Serwisanci dokładnie kontrolują stan baterii podłączonych do zasilacza, aby w przypadku nieodpowiednich ich parametrów móc dokonać wymiany.

Wdrożenie systemu zasilania gwarantowanego w firmie produkcyjnej jest wyzwaniem zarówno dla właścicieli zakładu, jak i służb utrzymania ruchu. Duże znaczenie ma tu świadomość obu tych grup. Odpowiedni dobór takiego systemu pomaga wyeliminować przestoje, a co za tym idzie, zapewnić ogromne oszczędności finansowe i reputację jako rzetelnego oraz terminowego dostawcy u Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią jednego z właścicieli firmy produkcyjnej, który wdrożył system zasilania EVER. Film dostępny pod linkiem lub po zeskanowaniu kodu QR. . 

 

Przypisy