Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raport , Otwarty Dostęp

15 marca 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników przy produkcji żywności?

0 202

Istnieje teoria mówiąca o tym, że produkcja żywności, stanowiąca aż 10% światowego PKB, powinna być traktowana tak samo jak część najważniejszych krajowych gałęzi przemysłu i stawiana na równi m.in. z dostarczaniem energii, wody, opieką zdrowotną czy nadzorem finansowym. Zakłócenia, a tym samym niedobory na sklepowych półkach, stanowią bowiem realne zagrożenie mające poważne konsekwencje dla obywateli. 
Jak zatem podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność i minimalizować ryzyko przestojów? Pomocne mogą okazać się technologie wizyjne.

Sektor produkcji żywności od zawsze boryka się z licznymi zagrożeniami: możliwym zanieczyszczeniem produktów, zmniejszoną podażą składników czy ryzykiem uszkodzeń linii produkcyjnych. Znamy liczne przykłady, kiedy to np. niebezpieczne substancje dostawały się do jedzenia dla niemowląt czy też w burgerach wołowych znajdowano mięso końskie. Niestety, często miało to związek z niewystarczającym przestrzeganiem zasad dotyczących higieny w zakładzie pracy, co w konsekwencji doprowadza do wprowadzenia skażonej żywności do obiegu. Masowe wycofywanie produktów z rynku zagraża reputacji firmy i może znacznie wpłynąć na jej kondycję finansową.
Pandemia Covid-19 pokazała, że dodatkowym utrudnieniem dla producentów mogą być także niewydolne łańcuchy dostaw. Wszystko to sprawia, że wielu producentów zastanawia się obecnie nad tym, jak dodatkowo zwiększyć poziom kontroli BHP, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom.
– Konieczne jest przyjrzenie się całemu procesowi produkcji i zabezpieczenie go na każdym etapie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku infrastruktury krytycznej. W każdym kroku – od zewnętrznej ochrony zakładu, aż po pakowanie – producentów mogą wspierać innowacyjne technologie – podkreśla Dagmara Pomirska z Axis Communications.

Ochrona perymetryczna

Choć wydaje się to oczywiste, pierwszym krokiem do odpowiedniego zabezpieczenia zakładu produkującego żywność jest zapewnienie, że żadna nieuprawniona osoba nie będzie miała do niego dostępu. 
O tego typu środki ochrony warto zadbać już na zewnętrznym terenie, wdrażając tzw. ochronę perymetryczną. Wykorzystując technologię dozoru wizyjnego, można ostrzec pracowników o wszelkich próbach naruszenia zewnętrznych granic zakładu (płotów, bram itp.) zarówno w dzień, jak i w nocy, jednocześnie minimalizując fałszywe alarmy.
Optymalnym rozwiązaniem może być w takim wypadku integracja kamer termowizyjnych i wizyjnych, pozwalająca na automatyczną identyfikację i badanie potencjalnego zagrożenia. Tym samym, przejście zwierzęcia przez monitorowany teren zostanie wykryte, ale nie będzie musiało być zgłaszane do pracowników ochrony. Syst...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy