Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jakie są tajniki integracji danych pochodzących z różnych systemów wspierających UR i produkcję?

Artykuł | 18 grudnia 2020 | NR 3
0 163

Działy utrzymania ruchu mają obecnie dostęp do coraz większej liczby systemów komputerowych, m.in. systemów CMMS/EAM, finansowo-księgowych czy zarządzania produkcją. Czy jest szansa na ich zintegrowanie?

 

Mając dostęp do danych przechowywanych w różnych systemach, użytkownicy mogą zastanawiać się, czy możliwe byłoby udostępnienie informacji między systemami. Na przykład w systemie CMMS/EAM warto mieć dostęp do danych o ilości wyprodukowanych sztuk z systemu zarządzania produkcją, żeby porównać ją z ilością zarejestrowanych usterek. Takie zestawienie pozwala m.in. na analizę wydajności i awaryjności maszyn tego samego typu.

Pojawienie się podobnych pytań stanowi przykład czynnika, który może uruchomić projekt integracyjny na potrzeby działu utrzymania ruchu. Zanim jednak przystąpią Państwo do prac wdrożeniowych, chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów dotyczących integracji systemów komputerowych. Najpierw przeanalizuję kilka pytań czysto biznesowych, następnie sprawy techniczne (informatyczne).

 

Które systemy komputerowe będą integrowane i jaki jest cel integracji?

Należy zacząć od analizy na bardzo wysokim poziomie – tworzymy listę systemów zawierających informacje potrzebne w innych miejscach. W dziale UR oczywistym kandydatem do integracji będzie system CMMS/EAM, ale mówimy też o systemie planowania produkcji, systemach sterowania i nadzoru, a także o systemie finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym. Lista będzie oczywiście zależna od programów dostępnych w firmie. W efekcie tej analizy powinna powstać mapa systemów z ogólną listą danych, które można wykorzystać. Należy również wskazać, czy będą to dane statyczne, np. lista wydziałów w firmie, czy dane dynamiczne (transakcyjne).

Następnie należy podać uzasadnienie, do czego jest nam potrzebna integracja. Czy potrzebujemy danych do obsługi zleceń pracy, chcemy skrócić czas przygotowania miesięcznego zestawienia, a może planujemy wyeliminować wielokrotne wprowadzenie danych i wprowadzić tzw. „Single Point of Entry”? Jakie korzyści otrzyma z tego firma, a jakie użytkownicy systemów, a może jest to potrzebne w celu spełnienia formalnych wymagań zewnętrznej instytucji?

W dalszej części artykułu wykorzystany będzie przykład, w którym z systemu finansowo-księgowego do systemu CMMS/EAM będzie pobierana bieżąca wartość środka trwałego. Wartość bieżąca będzie porównywana w raporcie z dotychczasowymi nakładami na utrzymanie maszyny, w celu podjęcia decyzji o jej ewentualnym wycofaniu z eksploatacji.

 

 

W jaki sposób można powiązać ze sobą dane z różnych systemów?

Mając określone potrzeby informacyjne wymiany danych, należy zastanowić się, czy możemy w ogóle powiązać ze sobą dane z obu systemów. Potrzebna jest informacja, który pozwoli na identyfikację obiektu w drugim systemie. Rozpatrując powyższy przykład, w systemie CMMS/EAM musi być podany numer środka trwałego, aby na tej podstawie wyszukać w systemie finansowo-księgowym dane o jego bieżącej wartości. Jeśli tych danych nie ma, to może być konieczne wprowadzenie zmiany w systemie CMMS/EAM i dodanie miejsca na brakującą informację, a następnie wpisanie numerów środka trwałego. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że w opisywanej sytuacji jeden numer środka trwałego może być związany z wieloma maszynami (z uwagi na to, że czasami nadawano jeden numer ŚT większym strukturom, które w systemie CMMS/EAM są rozbite na komponenty). Czy z punktu widzenia planowanych analiz może to przeszkadzać? Czy istnieje inne rozwiązanie np. analizowanie kosztów tylko na poziomie linii produkcyjnej, która odpowiada kodowi środka trwałego?

 

 

Jakie szczegółowe informacje mają być przekazywane między systemami?

W kolejnym kroku należy uszczegółowić, jakie dane będą przekazywane. W naszym przykładzie przekazywać będziemy tylko dwie wartości: wartość początkową oraz wartość bieżącą środka trwałego. Ponownie pojawia się pytanie: czy po stronie systemu docelowego (w tym przypadku CMMS/EAM) jest miejsce na przechow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy