Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jakie są wymagania wobec utrzymania ruchu w branży opakowaniowej?

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 253

Producenci opakowań muszą zmagać się ze stale rosnącym udziałem bezpośrednich kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, które są również jednym z głównych składników kosztów zmiennych przedsiębiorstwa. Wynika to zarówno z wykorzystywania coraz bardziej zaawansowanych technologicznie maszyn produkujących opakowania, jak i ze stale rosnących wymagań jakościowych w tym obszarze.

 

Przy coraz silniejszej konkurencji i krajowej, i zagranicznej w sektorze opakowaniowym przedsiębiorstwa zmuszone są do intensywnego poszukiwania możliwości redukcji ponoszonych kosztów. Na podstawie wiedzy praktycznej autora, a także wielu dostępnych publikacji można stwierdzić, że w ostatnich latach mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem, nie tylko samego utrzymania sprawności eksploatacyjnej wyposażenia technicznego, ale i można zaobserwować relatywny wzrost kosztów zapewnienia tej sprawności. W branży opakowaniowej, próbując oszacować stosunek kosztów związanych z utrzymaniem ruchu do całkowitego obrotu przedsiębiorstwa, można przyjąć poziom 4–13% (w zależności od firmy i rodzaju produkowanych opakowań).

 

Charakterystyka branży opakowaniowej

Powołując się na dane GUS-u oraz Raport KPMG i PBKG „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” z roku 2016, można stwierdzić, że drukiem opakowań na terenie Polski zajmuje się ok. 2930 firm. Największym odbiorcą wyrobów opakowaniowych jest branża spożywcza. Tak wysokie miejsce odbiorców z segmentu spożywczego świadczy o wysokim technicznym standardzie produkcji w firmach biorących udział w badaniu. Druk tego typu podlega regulacjom prawnym, m.in. w zakresie stosowanych farb i lakierów, tak aby żywność nie była narażona na kontakt z niepożądanymi związkami chemicznymi. Na kolejnych miejscach plasują się branża kosmetyczna i farmaceutyczna, a także detergentów i chemii domowej.

 

Rys.1. Najczęściej stosowane procesy produkcyjne w obszarze opakowań z nadrukiem. Źródło: raport KPMG i PBKG, 2016, s. 60

 

Struktura oferowanych grup produktowych przedstawia się następująco: największy udział w przychodach ze sprzedaży mają opakowania kartonowe (31%), na miejscu drugim plasują się etykiety (22%), a na trzecim opakowania foliowe (19%). Za opakowaniami foliowymi znajdują się opakowania z tektury kaszerowanej (6%), następnie druk displayów oraz materiałów POS (Point of Sale) – 3% – oraz opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych (1%). Warto podkreślić, że blisko 20% zapewnia sprzedaż innych rodzajów opakowań lub produktów takich jak np. akcydensów.

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w druku opakowań wykorzystują szerokie spektrum technologii druku oraz procesów wykończenia (rys. 1.), dzięki czemu są w stanie sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klienta dotyczących oferowanych wyrobów.

Wśród procesów produkcyjnych najczęściej stosowanych przez firmy zajmujące się drukiem opakowań zdecydowanie wyróżnia się sztancowanie (71%). Połowa firm uczestniczących w badaniu świadczy również usługi lakierowania UV, laminowania oraz falcowania. Druk offsetowy wciąż jest dominującą technologią drukarską w produkcji opakowań z nadrukiem. Konwencjonalną technologię offsetową stosuje 56% przedsiębiorstw, natomiast 23% ma możliwość druku offsetowego farbami UV. Na kolejnych miejscach plasują się sitodruk (33%) oraz fleksodruk (26%).

Największa liczba badanych przedsiębiorstw chciałaby poszerzyć swoje możliwości w zakresie technologii druku, które są konkurencyjne względem offsetu: skala planowanych inwestycji w druk cyfrowy to 31%, a w druk fleksograficzny – 26%. Co ciekawe, jedynie co piąte przedsiębiorstwo złożyło deklarację dotyczącą planowanych instalacji automatycznych systemów kontroli druku, które pozwalają na redukcję ryzyka popełniania błędów podczas procesów produkcyjnych. Odsetek firm zamierzających poszerzyć możliwości swojego zakładu o inne technologie produkcji jest bardzo zbliżony: od technologii unikalnego znakowania produktu (15%), poprzez automatyczne systemy kontroli klejenia (14%), po technologie aplikowania zabezpieczeń w rodzaju hologramów lub RFID (12%).

 

Współczesne wymagania jakościowe dotyczące doskonalenia utrzymania ruchu

Współczesne działania pracowników utrzymania ruchu obejmują swoim zasięgiem znacznie szersze aspekty niż tylko wyposażenie techniczne i realizowane dzięki niemu zadania. Niezależnie jednak od tego, jak kompleksowo spojrzy się na czynności realizowane przez dział UR, główny cel pozostaje ten sam: płynna realizacja zleceń produkcyjnych dzięki utrzymaniu wysokiej dostępności wyposażenia technicznego, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższego poziomu jakości produkcji. Do realizacji tego kluczowego celu niezbędne jest prawidłowe nadzorowanie wielu obszarów jednocześnie, a także zrozumienie podejścia systemowego oraz podejścia procesowego, które mogą wzajemnie się uzupełniać. Jest to szczególnie istotne w przedsiębiorstwach branży opakowaniowej, w której mamy do czynienia z coraz to bardziej restrykcyjnymi wymaganiami jakościowymi takimi jak np. międzynarodowy standard BRC IoP, dedykowany firmom produkującym opakowania do żywności.

W celu lepszego zrozumienia istoty tych dwóch podejść oraz znaczenia działu UR w przedsiębiorstwie drukującym opakowania na rys. 2. przedstawiono procesy realizowane w wybranej firmie:

  • zarządzania,
  • realizacji wyrobu – opakowań (proces główny),
  • zarządzanie personelem (proces pomocniczy),
  • zarządzanie infrastrukturą techniczną (proces pomocniczy),
  • zarządzanie środowiskowe (proces pomocniczy).

 

Rys. 2. Mapa procesów w fi rmie drukującej opakowania

 

Dział UR bierze aktywny udział w realizacji wszystkich tych procesów. Nie można bowiem zapewnić prawidłowej realizacji produkcji opakowań bez odpowiednich procedur zarządczych. Dział UR ma za zadanie nie tylko czuwać nad dostępnością infrastruktury technicznej, ale i dbać o środowisko (np. poprzez minimalizację odpadów powstających na skutek produkcji opakowań) oraz być w stanie przydzielać odpowiedni personel do zadań związanych z zap...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy