Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

19 stycznia 2022

Jakie zalety posiada olej biodegradowalny porównując go z konwencjonalnymi olejami i smarami

0 166

Oleje biodegradowalne występują na rynku od wielu lat. Ich stworzenie wyniknęło nie tylko z przepisów prawa, ale też ze świadomej odpowiedzialności producentów środków smarnych za środowisko naturalne. Oleje biodegradowalne najczęściej występują w segmencie olejów hydraulicznych.

W przypadku olejów biodegradowalnych mamy do czynienia z olejami dwóch typów:

  • na bazie estrów syntetycznych,
  • na bazie estrów naturalnych.

Oleje estrowe są używane jako oleje bazowe w wielu zastosowaniach ze względu na ich łatwą biodegradowalność i specyficzne właściwości. Stosując oleje estrowe, należy dokładnie rozważyć ich specyfikacje i zalety. Oprócz węglowodorów jako ciecze bazowe stosuje się estry kwasów karboksylowych. Można je podzielić na dwie grupy: syntetyczne i naturalne (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

Naturalne oleje estrowe a syntetyczne oleje estrowe

Oleje estrowe mają bardzo niską tendencję do parowania, nawet niższą niż PAO (polialfaolefiny). Ponadto mają doskonałe właściwości dielektryczne i zapewniają dobre działanie w niskich i wysokich temperaturach w olejach silnikowych. Estry naturalne łatwo ulegają biodegradacji, ale ich odporność na starzenie jest niska. Stabilność oksydacyjna olejów syntetycznych estrowych, zwłaszcza nasyconych produktów o wysokiej czystości, jest znacznie lepsza. Jednak związki te są często mniej biodegradowalne.

Częste problemy z naturalnymi olejami estrowymi

Hydroliza jest powszechnym problemem w przypadku naturalnych olejów na bazie estrów. Jest to reakcja chemiczna, w której ester pod wpływem wody rozpada się na alkohol i kwas. Przy szybkim spadku ciśnienia istnieje ryzyko implozji wody i uszkodzenia metalowych części układu. Innym ogólnym problemem olejów na bazie estrów jest ich mniejsza kompatybilność z elastomerami i farbami. Szczególnie estry o niskiej lepkości stosowane do olejów do obróbki metali lub olejów wrzecionowych są bardzo agresywne w stosunku do wielu uszczelniaczy i materiałów izolacyjnych.

O stopniu nasycenia olejów estrowych

Poziom nasycenia jest ważną cechą związaną z żywotnością oleju estrowego. Krótko mówiąc: „nienasycony” oznacza dużą skłonność do utleniania, a „nasycony” oznacza bardzo dobrą odporność na starzenie. Oleje estrowe nienasycone szybciej reagują z wodą i utleniają się znacznie szybciej niż oleje estrowe nasycone. Nie oznacza to jednak, że produkty nasycone nie mają problemów z wodą. Proces powstawania kwasu rozwija się po prostu wolniej. Jednak właściwa pielęgnacja oleju i regularne analizy laboratoryjne są wymagane, aby zmaksymalizować żywotność oleju. Nienasycone estry syntetyczne często stwarzają problemy hydrauliczne i termiczne. Dlatego nie są dopuszczone do użytku przez niektórych producentów sprzętu przenośnego.

Firma Q8 posiada w swoim portfolio oleje hydrauliczne, zarówno klasyczne, wytworzone wg tradycyjnych technologii, jak i oleje biodegradowalne. Poniższy diagram przedstawia portfolio produktowe olejów hydraulicznych Q8:
 


Q8 Holbein ECO 46: to wyjątkowy, ekologiczny, syntetyczny olej o wysokim wskaźniku lepkości. Dzięki swoim właściwościom może być stosowany w miejscach, gdzie wymagane jest stosowanie oleju biodegradowalnego i w szerokim zakresie temperatur. Ten środek smarny łatwo ulega biodegradacji >70% w ciągu 28 dni. Q8 Holbein ECO jest kompatybilny z olejami na bazie mineralnej i roślinnej.

Q8 Holbein HP SE BIO 46: to doskonały syntetyczny olej na bazie estrów nasyconych, który zapewnia długą żywotność i efektywność energetyczną. Środek smarny łatwo ulega biodegradacji (>70% w ciągu 28 dni) i jest stosowany we wrażliwych obszarach, gdzie wpływ na środowisko musi być ograniczony. Q8Holbein HP SE BIO 46 ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości, który zapewnia doskonałe właściwości płynięcia we wszystkich temperaturach.

Przypisy