Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny: Napędy i sterowanie

13 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Konserwacja napędów silników

0 252

Bezawaryjna praca silnika wymaga szeregu zabiegów konserwacyjnych, utrzymujących go w dobrym stanie. Niezbędne jest także bieżące usuwanie usterek, wykrytych podczas eksploatacji. Trudno jednoznacznie określić czas, jaki powinien minąć pomiędzy jedną a drugą konserwacją. Zależy on m.in. od warunków, w jakich pracuje maszyna.

Podstawowe prace konserwacyjne zmierzające do zapewnienia prawidłowej pracy napędu silnika, polegają na odkurzeniu i wyczyszczeniu żeberek radiatorów, wyczyszczeniu lub wymianie filtrów powietrza (wlotowych i wylotowych), sprawdzeniu poprawności pracy wentylatorów i wyczyszczeniu ich w razie potrzeby oraz usunięciu obiektów blokujących przepływ powietrza, sprawdzeniu połączeń elektrycznych i – w razie potrzeby – ponownym ich dokręceniu. Jeśli to możliwe, warto przeprowadzić skan termowizyjny złączy mocy, który ułatwia wykrycie wadliwych połączeń, sprawdzić napięcie silnika, przebieg faz zasilania i stan kondensatorów. Następnie należy zanotować ustawienia napędu i sprawdzić poprawność zamknięcia obudowy.

Inspekcja i konserwacja prewencyjna

Prace konserwacyjne powinny być poprzedzone wykonaniem inspekcji zasadniczej, w której trakcie dokonywana jest ocena fundamentu pod kątem powstania zarysowań, zapadnięć bądź innych uszkodzeń. Istotne jest także sprawdzenie ustawień silnika, stanu śrub mocujących, przewodów i izolacji. Należy zwrócić uwagę na to, czy nie pojawiły się ślady przepalenia, rysy bądź złamania przewodów. Następnie konieczna jest kontrola rezystancji izolacji uzwojenia, z uwzględnieniem wskazań producenta. Warto także dokonać oceny smaru w łożyskach tłocznych, pod kątem jakości i ilości, a po upływie 10 tys. godzin pracy, jego wymiany.
Niektóre czynności konserwacyjne, takie jak sprawdzenie elektrycznych wartości charakterystycznych, wykonuje się po uruchomieniu silnika. Istotne jest również wykonanie pomiaru temperatury łożysk i sprawdzenie, czy nie zmienił się dźwięk wydawany przez silnik.
Konserwację prewencyjną zwykle wykonuje się raz w roku. Po dokonaniu inspekcji i badań – według zaleceń producenta – wymienia się podzespoły, co zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.
Pamiętajmy o tym, że usterki wynikają głównie ze zużycia i starzenia się sprzętu. W napędach istnieje szereg komponentów, które są wrażliwe na działanie czasu, w tym np. kondensatory elektrolityczne. Należy także zawsze brać pod uwagę warunki, w jakich pracuje napęd. Z pewnością czas jego życia skracają duża wilgotność i obciążenie.

Plan konserwacji

Tworząc plan konserwacji, należy wziąć pod uwagę zarówno zalecenia producenta, jak i współpracę pomiędzy maszynami na terenie zakładu. W wielu firmach tworzone są również harmonogramy przeglądów wszystkich napędów pochodzących od jednego producenta. 
Często się również praktykuje ustanawianie planu z uwzględnieniem warunków, w jakich pracuje dane urządzenie. Bez wątpienia ważnym czynnikiem wpływającym na harmonogram prac serwisowych jest system pracy na produkcji – chodzi o to, aby wyłączenie maszyn nie powodowało nieplanowanych przestojów.
Przed konserwacją napędu należy sprawdzić, czy na magazynie znajdują się niezbędne części zamienne lub zamówić je z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wnętrze napędu

Zachowanie czystości we wnętrzu napędu wpływa korzystnie na płytki drukowane, których zabrudzenie może powodować przegrzanie, a nawet zwarcia, co z kolei prowadzi do starzenia się sprzętu i wadliwego działania układów sterujących, a w efekcie nawet do uszkodzenia napędu. Podobne szkody może wywołać także korozja, jeśl...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy