Konserwacja prewencyjna w erze cyfrowej

Aktualności IT dla przemysłu

Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego!

Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możliwe jest przewidywanie zdarzeń, na przykład zmiany stanu kondycji maszyn.

REKLAMA

​​

Celem DriveRadar® jest określenie stanu produktów, maszyn i systemów poprzez wykorzystanie danych, które zostały zarejestrowane podczas pracy systemów napędowych. Dane są oceniane przy użyciu najnowocześniejszych procedur analityki predykcyjnej i przekształcane dzięki specjalistycznej wiedzy na instrukcje działania, interpretowane oraz udostępniane w bazie danych odpowiadającej danemu poziomowi.

Oznacza to, że DriveRadar® może zapobiegać nieprzewidzianym awariom i zakłóceniom w pracy, wykrywać zużyte elementy i materiały i minimalizować czasy przestoju. Usługi w zakresie DriveRadar® firmy SEW-EURODRIVE dają operatorom narzędzia, które są im niezbędne do wyciągania wniosków na temat stanów, zużycia elementów i materiałów, wykorzystania przepustowości w oparciu o dane rzeczywiste tak, by w dalszej kolejności mogli realizować zalecane działania.

Więcej informacji o nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu konserwacji prewencyjnej znajdą Państwo na naszej stronie oraz w dedykowanej broszurze przygotowanej przez naszych ekspertów. 

(Źródło: SEW-Eurodrive)

Przypisy