Dołącz do czytelników
Brak wyników

Manipulatory przemysłowe w transporcie bliskim

Artykuł | 15 marca 2021 | NR 1
0 252

Rozwój przemysłu sprawia, że możliwe jest produkowanie i obrabianie coraz większych elementów, podzespołów i komponentów. Od samego początku najłatwiejszym sposobem na przemieszczanie elementów była praca człowieka. W pewnym momencie doszło do sytuacji, w której przenoszone ładunki, z uwagi na swoje wymiary i masę, stały się dla człowieka niebezpieczne. Rozwiązaniem tego problemu stał się manipulator – urządzenie, które poprzez odciążenie pracownika w zakresie ciężaru przenoszonego ładunku zwiększa jego komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo. W opracowaniu opisane zostały rodzaje manipulatorów i ich zastosowanie.

Cykliczny transport ręczny, a zwłaszcza grupowanie lub przenoszenie różnego rodzaju ładunków, wymaga często nie tylko dużego nakładu czasu, lecz także obciąża pracowników pod względem ergonomicznym. Czynności polegające na cyklicznym przenoszeniu i ustawianiu różnych detali w pewnej niewielkiej przestrzeni roboczej nazywane są „operacjami transportu bliskiego”. Występują one zarówno w toku samego procesu produkcji, jak też pakowania i magazynowania, często stanowiąc wąskie gardła istotnie ograniczające możliwość wykorzystania wydajności innych urządzeń i całych linii produkcyjnych. Wspólnymi cechami tych czynności jest duża częstotliwość ich wykonywania oraz powtarzalność. Niekiedy operacje takie mogą być w pełni zautomatyzowane. Często jednak zachodzi konieczność wykonywania tych prac ręcznie i w rezultacie pojawiają się zagrożenia dla wykonujących je pracowników, jak również dla samych produktów. Uciążliwość i pracochłonność tych prac zależy głównie od rodzaju, kształtu, wymiarów i ciężaru przenoszonego ładunku, a także od odległości i wysokości, warunków środowiskowych w miejscu pracy i wymaganej długości cyklu międzyoperacyjnego. Z pomocą w takiej 

"

Zadaniem dobrze dobranego manipulatora jest wspomaganie operatora w cyklicznym podnoszeniu ładunków, zapewniając przy tym maksimum bezpieczeństwa 
i ergonomii. 

sytuacji przychodzą urządzenia zwane manipulatorami przemysłowymi. Są to efektywne narzędzia wspomagające ręczne przenoszenie ładunków. Dzięki zrównoważeniu wagi przenoszonego ładunku pracownik nie czuje przenoszonego ciężaru. Wykorzystywane są przy stanowiskach pracy, gdzie występują powtarzalne operacje przenoszenia ręcznego. Zadaniem dobrze dobranego manipulatora jest wspomaganie operatora w cyklicznym podnoszeniu ładunków, zapewniając przy tym maksimum bezpieczeństwa i ergonomii. Praca manipulatorem umożliwia operowanie ładunkiem w żądanym przez operatora kierunku, zmniejszając wysiłek fizyczny do minimum. Ciężar przenoszonego ładunku przejmuje urządzenie, a rola operatora ogranicza się do odpowiedniego manipulowania przenoszonym elementem w celu precyzyjnego przetransportowania na wymagane miejsce. 

Podział i zastosowanie manipulatorów przemysłowych 

Manipulator jest urządzeniem, które łączy zalety suwnicy, wciągarki i żurawia, lecz w porównaniu z nimi jest znacznie mniejszy 
i poręczniejszy. Jego zadaniem jest podnoszenie ładunku za pomocą odpowiedniego chwytaka, zgodnie z poleceniami operatora. Sam ładunek jest zawieszony w powietrzu, przez co możliwe jest precyzyjne manewrowanie we wszystkich kierunkach. 
W zależności od ciężaru i specyfiki ładunku manipulator może być wyposażony w różne rodzaje chwytaków, a jego sposób montażu na stanowisku pracy jest dostosowany do przeznaczenia i warunków wykonywanych czynności. Manipulatory przydają się głównie tam, gdzie czynności wykonywane przez operatora są powtarzalne, a ponadto wymagają dużej siły fizycznej i dokładności. Wykorzystaniu manipulatorów sprzyjają także krótkie czasy pomiędzy kolejnymi czynnościami wykonywanymi na tym samym stanowisku. Dzięki zastosowaniu manipulatora można także zmniejszyć liczbę pracowników na danym stanowisku. Eliminacja zadania wymagającego dużej siły fizycznej daje także możliwość zatrudnienia na takim stanowisku kobiet wyposażonych w manipulator jako element zastępujący siłę mięśni. Dodatkowo operowanie ładunkiem za pomocą urządzenia mechanicznego sprzyja zwiększaniu precyzji i dokładności przeładunku, co nie pozostaje bez wpływu na liczbę wypadków przy pracy, uszkodzeń ładunków, a także pozwala na minimalizowanie strat dla przedsiębiorstwa z tytułu tego typu zdarzeń. Zastosowanie manipulatora na stanowisku odciąża również pracownika psychologicznie, pozwalając mu pracować efektywniej i w poczuciu bezpieczeństwa. 

Manipulatory ręczne 

Manipulatory ręczne są to urządzenia wprawiane w ruch siłą mięśni operatora. Wykorzystywane są przy stanowiskach pracy, gdzie występują powtarzalne operacje przenoszenia ręcznego. Cykliczny transport ręczny, a zwłaszcza grupowanie lub przenoszenie różnych ładunków, wymaga często nie tylko dużego nakładu czasu, lecz także obciąża pracowników pod względem ergonomicznym. Manipulatory ręczne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie charakter pracy jest mniej zautomatyzowany, natomiast zachodzi potrzeba odciążenia pracownika w zakresie ciężaru przenoszonego ładunku. Często zastosowanie manipulatora pozwala na zmniejszenie liczby osób potrzebnych do wykonania danej czynności transportowej lub przeładunkowej. Manipulator ręczny powinien umożliwić pewne i bezpieczne uchwycenie ładunku, uniesienie i przeniesienie go z minimalnym wysiłkiem pracowników (najczęściej przez jedną osobę), wykonanie w trakcie przenoszenia potrzebnych manipulacji ładunkiem (obroty i odchylania w różnych osiach) i ułożenie ładunku w wymaganym miejscu oraz zwolnienie uchwytu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie te operacje są w istocie wykonywane przez pracownik...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy