Dołącz do czytelników
Brak wyników

Maszyny CNC gwarantują powtarzalność produkcji

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 2
0 183

Coraz częściej w dużych zakładach produkcyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny sterowane numerycznie. Są one efektywniejsze oraz bardziej precyzyjne od konwencjonalnych. Z tego powodu firmy, które chcą odnosić sukcesy w branży oraz utrzymać przewagę konkurencyjną, powinny inwestować w najnowocześniejsze rozwiązania.

 

Technologie teleinformatyczne docierają do każdej sfery naszego życia. Są obecne w wielu aspektach, także w maszynach produkcyjnych. Jednym z nich są maszyny sterowane numerycznie, czyli CNC (Computerized Numerical Control – komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Termin ten zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń, takich jak frezarki, tokarki, elektrodrążarki. Maszyny te mają układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który można praktycznie dowolnie zaprogramować.

Pierwsze obrabiarki umożliwiające automatyzację produkcji były hard-wired, co oznacza, iż mogły wykonywać tylko stałą, z góry przewidzianą sekwencję ruchów, bez możliwości przeprogramowania. Pomysł numerycznego sterowania obrabiarek powstał w latach 1949–1950. W Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych. Na podstawie funkcji matematycznych opisujących kształt przedmiotu opracowano sterowanie przetwarzające sformułowane binarnie i impulsowo wartości wejściowe połączeń oraz schematów na ruch elementów frezarki. Ciąg informacji sterowniczych w postaci liter i liczb oznaczeniowych nazwano programem NC (z ang. Numerical Control). W latach 70., dzięki szybkiemu rozwojowi mikrokomputerów na bazie układów sterowania NC, powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC. Szybki rozwój technologii CNC nastąpił w latach 80., kiedy pojawiła się możliwość zastosowania mikrokomputerów.

Obecnie sterowanie numeryczne obrabiarek rozwija się bardzo intensywnie. Główny kierunek tego rozwoju dotyczy cyfrowych układów sterujących. Zastosowanie, jako układu sterującego, minikomputera lub mikrokomputera umożliwia znaczne zwiększenie zakresu i jakości sterowania. Obserwuje się także rozwój samych obrabiarek związany głównie z rozwojem napędowych i pomiarowych układów obrabiarek, dzięki czemu uzyskuje się lepsze przystosowanie obrabiarek do sterowania cyfrowego. Nie bez znaczenia jest też rozwój związany z automatyzacją przygotowania produkcji poprzez rozwijanie, a zarazem upraszczaniem języków i systemów programowania.

 

Rodzaje układów sterowania obrabiarek CNC

1. Sterowanie punktowe – pozycjonowanie narzędzia w ściśle określonym położeniu względem przedmiotu.

2. Sterowanie odcinkowe – realizuje ruchy robocze, czyli przemieszczenie narzędzia z zadanym posuwem, ale wyłącznie po torach równoległych do ustalonej osi współrzędnych.

3. Sterowanie kształtowe (ciągłe) – realizuje dowolny ruch (proste, skosy, łuki, krzywe), wykonując pełny zakres figury lub bryły. Wyróżniamy tu: sterowanie kształtowe 2D, sterowanie kształtowe 21/2D, sterowanie kształtowe 3D.

 

Większe możliwości

Jak działają maszyny opatrzone akronimem CNC? Mówiąc bardziej obrazowo, CNC to układ wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie zaprogramować. Termin ten zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych maszyn (takich jak: frezarki, tokarki czy elektrodrążarki), zdolnych do czytania m.in. standardowego G-kodu sterującego.

Typowy proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i właściwego wykonania (CNC).

Programy i sterowniki CNC nadzorują pracę masz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy