Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najczęstsze błędy popełniane przy doborze serwonapędów

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 1
0 79

Przy zakupie serwonapędów popełnianych jest kilka istotnych błędów. Najczęstszy z nich to przewymiarowanie całego zestawu w stosunku do aplikacji. Można spotkać rozwiązania, gdzie serwo wykorzystane jest na poziomie 25%. Oczywiście urządzenie będzie w takim wypadku pracowało na ogół prawidłowo, lecz koszty poniesione na zakup za dużego zestawu są nieuzasadnione.

 

Należy pamiętać, że duża moc serwosilnika to duża masa (inercja) rotora, a im większa masa, tym trudniej ją zatrzymać w przypadku bardzo szybkiej pracy (dojazd na pozycję itp.). Przyczynami przewymiarowania układów są po prostu błędne kalkulacje mechaniczne lub, co wcale nie zdarza się tak rzadko, brak przeprowadzenia analizy mechanicznej układu i brak wyliczonych obciążeń. Choć przewymiarowanie układów serwonapędowych stanowi najczęściej popełniany błąd, spotykamy się także z innymi, mniej oczywistymi.

JEŻELI SERWONAPĘD MOŻE ZATRZYMAĆ SIĘ I PRZYSPIESZAĆ W ODPOWIEDNIO DŁUGIM CZASIE, PROBLEM TEN JEST ZNIKOMY; JEŻELI JEDNAK JEST ODWROTNIE, TO URZĄDZENIE MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI TAKIEGO ZADANIA. PRODUCENCI CELOWO WPROWADZILI TZW. STOSUNEK BEZWŁADNOŚCI OBCIĄŻENIA, KTÓRY OKREŚLA MOŻLIWOŚĆ POPRAWNEJ PRACY SERWONAPĘDU.

 

ZŁA WARTOŚĆ BEZWŁADNOŚCI OBCIĄŻENIA

Serwonapędy to urządzania, które zostały zaprojektowane, aby poruszać się i zatrzymywać w określonej, bardzo precyzyjnej pozycji, osiągając możliwie najszybsze prędkości. Ze względu na to bardzo ważnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, jest masa (inercja) obciążenia. Rozważając znany wzór p = m · v, możemy wnioskować, że masa jest ściśle powiązana z prędkością.

Jeżeli serwonapęd może zatrzymać się i przyspieszać w odpowiednio długim czasie, problem ten jest znikomy; jeżeli jednak jest odwrotnie, to urządzenie musi mieć możliwość realizacji takiego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy