Mikro-centrum logistyczne: przyszłość handlu detalicznego

Aktualności Automatyzacja i robotyzacja Pomiary i jakość

W Niemczech zamówienia i dostawy świeżej żywności realizowane przez sklepy internetowe posiadają udział w rynku na poziomie 2,5% i nie kształtują się na takim poziomie jak w USA (3,4%), czy w regionie Azji i Pacyfiku (7,5%). Niemniej jednak wartości te wykazują tendencję wzrostową. Eksperci spodziewają się, że do 2030 roku ok. 20% wszystkich zakupów w supermarketach będzie realizowanych poprzez zamówienia online. Z jednej strony wynika to z faktu, że od lat, również w Niemczech, rośnie liczba dostawców żywności, którzy oferują połączenie usług sklepu internetowego oraz realizacji dostaw, konkurując tym samym ze stacjonarnymi sprzedawcami żywności. Z drugiej strony jest to rezultat rosnącego wpływu, jaki globalne mega-trendy, takie jak np. cyfryzacja wywierają na handel i społeczeństwo.

Mega-trendy zmieniają logistykę w handlu i dystrybucji żywności

REKLAMA

​​

Mega-trendy to szczególnie głębokie, długookresowe zmiany, które wpływają na wszystkie dziedziny społeczne i gospodarcze. Do najważniejszych mega-trendów należą:

Globalizacja

Na poziomie międzynarodowym firmy oraz łańcuchy dostaw coraz bardziej zbliżają się do siebie. W związku z tym, logistyka staje się coraz bardziej złożona.


Urbanizacja

Ponieważ zakłady przemysłowe często znajdują się w dużych miastach lub regionach metropolitalnych, coraz więcej ludzi migruje, aby żyć tam i pracować.

Digitalizacja

Dzięki technologiom takim jak jazda autonomiczna czy Internet Rzeczy (IoT), sieć telekomunikacyjna pomaga pokonywać rosnącą złożoność produkcji i logistyki.
 

Neo-ekologia

Produkcja i transport staną się coraz bardziej przyjazne dla środowiska oraz neutralne klimatycznie.


Trendy te mają konkretny wpływ na handel i dystrybucję żywności: na przykład cyfryzacja jest coraz częściej stosowana w magazynach. Dzięki elektronicznym etykietom cenowym, przy niewielkim nakładzie pracy ceny mogą być aktualizowane codziennie.

Dzięki cyfrowej ocenie zapotrzebowania oraz opcji ponawiania zamówień eliminuje się konieczność czasochłonnej ręcznej inwentaryzacji.

Klienci coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój, częściej też zwracają uwagę na bio-jakość, regionalne pochodzenie oraz sezonowość produktów, a także na ograniczenie stosowania opakowań jednorazowych. W efekcie od lat rośnie liczba sklepów typu „zero waste”. Oferują one towary takie jak sypkie składniki do musli, które klienci mogą dowolnie mieszać i napełniać nimi własne pojemniki. W wyniku urbanizacji i cyfryzacji na znaczeniu zyskała koncepcja supermarketu internetowego i związane z tym bezpośrednie dostawy świeżych towarów. W większości niemieckich miast klienci dużych sieci supermarketów mogą już skorzystać z usługi dostawy produktów zamówionych online.

Powierzchnia handlowa w mieście jest ograniczona. Rozszerzenie oferty online staje się zatem konieczne w handlu i dystrybucji żywności na obszarach miejskich. Coraz więcej osób przeprowadza się na teren miast. Prowadzi to do zwiększonej konkurencji pomiędzy przestrzenią biznesową a przestrzenią mieszkalną.

Rys. 1: Na popularności zyskują zamówienia online z opcją odbioru lub dostawy.

Wyzwania dla supermarketu internetowego

Aby być konkurencyjnym w sieci, branża handlu i dystrybucji żywności musi dostosować się do oferty przedsiębiorstw zajmujących się przewozem przesyłek i logistyką.

Ekspansja oferty online niesie ze sobą cały szereg wyzwań: konieczna jest stabilna infrastruktura cyfrowa, a oferta sklepów internetowych musi być na bieżąco aktualizowana. Do tego dochodzą wyzwania dla logistyki i zasobów ludzkich.

Na przykład:

 • Dostawa w godzinę
  Każdy, kto zamawia świeże produkty online z reguły chce je otrzymać tak szybko, jak to tylko możliwe. Standardy wyspecjalizowanych firm dostawczych oraz systemu obsługi online dla gastronomii określiły preferowany czas dostawy.
 • Efektywna struktura kosztów zatrudnienia
  Rutynowe procesy przy realizacji zamówień muszą zostać zautomatyzowane, ponieważ czynności wykonywane ręcznie nie mogą być prowadzone w sposób ekonomiczny.
 • Poprawa dostępności
  Presja konkurencji w cyfrowym świecie zakupów jest ogromna. Jeśli pożądany produkt nie jest dostępny w danym sklepie internetowym, klienci sprawdzą ofertę konkurencji. W końcu następny sklep oddalony jest zaledwie o jedno kliknięcie.
 • Bezpośrednia droga dostawy z magazynu do klienta
  Aby zrealizować zamówienia online, sprzedawca żywności musi teraz zaplanować trasy dostaw bezpośrednio do klienta. Muszą one być zorganizowane w sposób jak najbardziej efektywny. Ze względu na oszczędność czasu i wymogi związane ze świeżością produktów oraz dla utrzymania niskich kosztów energii i transportu, racjonalne jest, aby trasy dostaw do klientów były jak najkrótsze.

 

Mikro-centrum logistyczne

Aby sprostać wyzwaniom handlu internetowego, konieczne jest kontrolowanie rozbudowanego łańcucha dostaw aż do poziomu klienta oraz kompletowanie zamówienia w pobliżu odbiorcy.

Duża elastyczność automatycznych magazynów do kompletacji zamówień zlokalizowanych w niewielkiej odległości od klienta sprawia, że nadają się do tego lepiej niż duże magazyny znajdujące się na obrzeżach miast. Te tak zwane mikro-centra logistyczne (MFC - micro-fulfill­ment centers) to małe magazyny stworzone do kompletacji zamówień położone na terenie miast. Najlepiej, jeśli znajdują się w tym samym budynku, który jest przeznaczony na powierzchnię handlową supermarketu.

Dla dostaw, których ilość przekracza pewną wartość graniczną przetwarzanie zamówień w MFC musi odbywać się cyfrowo. Nie jest możliwe codzienne ręczne rejestrowanie oraz przetwarzanie od 5 000 do 10 000 zamówień, lub nawet większej ich ilości.

Jednocześnie, klasyczny supermarket będzie początkowo nadal generował większość codziennego obrotu. Jedną z koncepcji rozwiązania, która łączy oba systemy jest model hybrydowy: w tylnej części budynku znajduje się strefa MFC, tzw. „dark store”. Tutaj towary są składowane, a w razie potrzeby w pełni automatycznie udostępniane dla obsługi dostaw. Tradycyjny supermarket, w którym ludzie mogą robić zakupy nadal znajduje się w przedniej części budynku. Ponadto, istnieje możliwość zamawiania towarów online. Zamówienia są następnie kompletowane przez pracowników i wydawane klientom na stanowisku odbioru.

Rys. 2: Model hybrydowy: mikro-centrum logistyczne i powierzchnia handlowa ze stanowiskiem odbioru w jednym budynku.

Zmieniają się łańcuchy dostaw

Do tej pory standardem jest planowanie magazynu lub centrum logistycznego na obrzeżach miasta. To tutaj towar jest paletowany, a następnie dostarczany do supermarketu.

W sklepie towar jest przenoszony z palet na półki, gdzie klienci podejmują decyzje o wyborze produktu. W przyszłości ulegnie to zmianie. W przypadku mikro-centrum logistycznego pełniącego rolę magazynu dodatkowego, główny magazyn zaopatruje zarówno supermarket, jak i MFC. Towary do klienta dostarczane są bezpośrednio z MFC. W ten sposób branża detaliczna ma pod kontrolą cały łańcuch dostaw. To pracownicy detalisty, a nie zewnętrzne firmy kurierskie zajmują się dostawami zamówień.

Oznacza to wzrost jakości życia, w szczególności dla osób starszych. Nie trzeba już chodzić do sklepu i nosić zakupów, zamiast tego wszystko może być dostarczane wprost do domu, a w niektórych przypadkach nawet wprost do lodówki.

W przyszłości klienci będą mieć trzy możliwości do wyboru:

 • Konwencjonalny supermarket;
 • Hybryda z opcją odbioru;
 • Bezpośrednia dostawa z „dark store”.

Rys. 3: Dzięki nowym kanałom sprzedaży można rozszerzyć bazę klientów, ponieważ odbiorcami są również osoby niechętne supermarketom.
1. Magazyn | 2.
Tradycyjny supermarket | 3. Supermarket hybrydowy | 4. Mikro-centrum logistyczne | 5. Klient

Razem stworzymy innowacje jutra

Jesteśmy gotowi aby wspólnie z Państwem, jako partner w rozwoju i innowacjach, sprostać wielu wyzwaniom związanym z zastosowaniem czujników w mikro-centrum logistycznym.

Dlaczego, jako producent czujników, poruszamy temat mikro-centrów logistycznych?

 

Rys. 4: Małe, szybkie i wydajne serie czujników optycznych, takie jak 3C lub 25C, które działają niezawodnie nawet w zamrażalniach i przy błyskawicznych ruchach.

Ponieważ działalność naszych klientów podlega ciągłym zmianom, naszym celem jest innowacyjne, precyzyjne i efektywne opracowanie, z Państwa udziałem, najlepszych rozwiązań dla stosowanych przez Was czujników. Aby tego dokonać, musimy znać trendy, które kształtują Państwa działalność. Dla producenta czujników oznacza to, że już dziś sprawdzamy, czy MFC jutra będą wymagały specjalnych urządzeń, które producenci systemów magazynowych będą w stanie instalować, a firmy detaliczne będą mogły efektywnie z nich korzystać.

W rzeczywistości istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do technologii czujników przy konstruowaniu MFC: czujniki muszą mieć wysoce kompaktową konstrukcję, ponieważ przy planowaniu MFC priorytetem będzie niezwykle efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Ponadto, mikro-centrum logistyczne jest podzielone na różne obszary, które stawiają odmienne wymagania wobec technologii czujników:

 • Magazyn produktów świeżych i zamrożonych

Tutaj potrzebna jest technologia czujników, które nie są wrażliwe na niskie temperatury lub kondensację. Czujniki optyczne z serii Performance są do tego doskonale przystosowane, dzięki czemu nie ma problemów z wykrywaniem. Na przykład, gdy wózek magazynowy wyjeżdża z zamrażalni do magazynu lub do strefy kompletacji zamówień.

 • Magazyn główny

Tutaj wystarczą kompaktowe skanery o stosunkowo krótkim zasięgu działania. Najlepiej zamontować je bezpośrednio na systemie przenośników. Decydujące jest to, że skanery nie muszą być uprzednio wyrównywane, lecz mogą po prostu zostać uruchomione po zamontowaniu.

Rys. 5: Szybkie i proste uruchomienie, np. dzięki zintegrowanemu dostępowi do sieci, dla naszej rodziny BCL, wraz z BCL 300i. 

 Rys. 6: Nasza optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa ELC 100 idealnie nadaje się do łatwego zabezpieczenia stanowisk kompletacji.

Rys. 7: Do prostych zastosowań oferujemy zoptymalizowane pod względem kosztów serie, takie jak seria 5 lub 23.

W tym celu opracowaliśmy zintegrowany dostęp do sieci dla naszej rodziny BCL, wraz z BCL 300i. Urządzenia te mogą komunikować się bezpośrednio ze sterowaniem bez konieczności stosowania zewnętrznego interfejsu. Uruchomienie odbywa się w pełni automatycznie, gdy tylko urządzenie zostanie zalogowane do oprogramowania sterującego.

 • Kompletacja zamówień
  Dla zabezpieczenia dużych ilości towarów na stanowiskach kompletacji oferujemy naszą optoelektroniczną kurtynę bezpieczeństwa ELC 100. Jest to przystępne cenowo rozwiązanie bezpieczeństwa służące uzyskaniu zakładanej wydajności mikro-centrum logistycznego.

 

 • Strefy odbioru i wysyłki
  Do prostych zastosowań, np. do wykrywania obecności pojemnika, oferujemy zoptymalizowane pod względem kosztów serie, takie jak nasza seria 5 lub 23.

 

Podsumowanie

Supermarkety i producenci systemów magazynowych nie będą w stanie uniknąć dostosowania się do zmian, które nadchodzą wraz ze współczesnymi mega-trendami. Cyfrowa transformacja branży handlu i dystrybucji żywności wymaga wysokiego poziomu innowacyjności oraz głębokiej restrukturyzacji obecnych procesów logistycznych. Cieszymy się, że możemy wspierać Państwa w efektywnym planowaniu i wdrażaniu mikro-centrum logistycznego – z nieocenionym know-how i wysokowydajnymi rozwiązaniami dla wszystkich obszarów technologii czujników.

Przypisy