Monitorowanie olejów w czasie rzeczywistym

Utrzymanie ruchu

Ważnym podzespołem wielu maszyn, a także ważnym podsystemem wielu systemów produkcyjnych jest układ smarowania. Jego podstawowymi zadaniami są zmniejszenie oporu tarcia oraz odprowadzanie ciepła, którego wytwarzanie zawsze towarzyszy procesom ciernym, a w niektórych przypadkach także zapewnienie szczelności między współpracującymi powierzchniami. Zadania dodatkowe to: oczyszczanie powierzchni trących oraz zabezpieczanie ich przed korozją. Elementem układu smarowania jest typowo filtr, który ma zatrzymywać zanieczyszczenia oleju.

Monitorowanie stanu technicznego różnych maszyn i urządzeń wykorzystuje zróżnicowane pomiary. W ciągu minionej dekady obserwuje się upowszechnienie i wzrost zainteresowania technikami wspomagającymi ocenę stanu technicznego, które w przeszłości były rzadziej wykorzystywane. Na ryc. 1 [1] pokazano zmianę proporcji między najczęściej wykorzystywanymi technikami na rzecz wspomagania oceny stanu technicznego.
Z pokazanego zestawienia wynika, że wciąż najbardziej popularną techniką monitorowaniu i zabezpieczeniach stanu technicznego są drgania mechaniczne. Zauważmy jednak, że w ciągu minionej dekady nastąpił kilkukrotny wzrost stosowania w tym celu badań oleju. Rys historyczny wykorzystywania badań olejowych na rzecz diagnostyki maszyn zamieszczono a apli obok. 
Monitorowanie stanu oleju realizowane w przeszłości najczęściej z pomoc technik Off–Line, współcześnie coraz częściej jest zastępowane pomiarami w reżimie ciągłym.
 

REKLAMA

​​

Ryc. 1. Ewolucja stosowania różnych technik wspomagających ocenę stanu technicznego


Pogorszenie właściwości oleju może być konsekwencją starzenia się, ingerencji innego płynu lub też pojawieniem się cząstek stałych – w tym również takich, które są konsekwencją zużycia smarowanej maszyny. W tym ostatnim przypadku, mając na uwadze czystość oleju, można posługiwać się różnymi standardami do scharakteryzowania zanieczyszczenia frakcją stałą. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu: 

  • ISO-4406:20211, 
  • ISO-11218:2017 (standard ten jest tożsamy ze standardem SAE–AS4059:2013/Rev. F; historia obu standardów sięga początków lat 90’tych), oraz
  • NAS–1638:20112 – ten standard choć już nie jest aktywny to wciąż jeszcze jest często wykorzystywany na świecie, bowiem ma kilkudziesięcioletnią historię, która zakorzeniła się głęboko w świadomości i praktyce wielu użytkowników.
     

Z HISTORII BADAŃ OLEJU
Początki monitorowania metalicznych produktów zużycia pojawiło się w latach 60. XX wieku jako rozszerzenie monitorowanie jakości smarów i zanieczyszczeń. Korzenie tego podejścia datują się jeszcze na lat czterdzieste*) kiedy to amerykańskie linie kolejowe podjęły próbę jego wykorzystania dla oceny swojego taboru, ale przez ponad dekadę ograniczało się głównie do tego pojedynczego zastosowania**). Wynikało to z faktu, że analizy były przeprowadzone przez chemików w mało efektywnym badaniu laboratoryjnym, tzn. w badaniu dedykowanym pojedynczemu metalowi.
Spektrometr emisyjny z bezpośrednim odczytem został opracowany w l...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy