Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z branży

16 marca 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Neutralność klimatyczna i zaangażowanie społeczne

0 81

Firma Kärcher opublikowała swój nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy pojawił się on tylko w formie cyfrowej. Główny nacisk położono na Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025 i osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich obszarach, w których działa firma: jej produktach i łańcuchach dostaw, kwestiach pracowniczych i środowiskowych, zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa. 

W ostatnich latach firma Kärcher konsekwentnie realizowała wszystkie swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
W szczególności w odniesieniu do emisji CO2 i redukcji odpadów odniesiono sukces. Emisja CO2 została zredukowana o 20 procent od 2017 roku, a ilość odpadów o 26 procent. Tylko w latach 2017-2019 udało nam się zaoszczędzić 102 tony tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o zużycie CO2, zoptymalizowano różne obszary: Kärcher coraz częściej produkuje swoje produkty na rynkach, na których są one sprzedawane, co zmniejsza odległości dostaw. Towary są coraz częściej tran...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy