Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

7 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

Olejowy outsourcing: na czym polega outsourcing serwisu olejowego?

0 44

Idea outsourcingu polega na zlecaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. Jednym z wielu przykładów takiego działania jest powierzenie serwisu olejowego wyspecjalizowanej firmie. W wielu przypadkach może oznaczać to konkretne oszczędności dla właściciela maszyn i gwarancje niezawodnej pracy układów smarowania.

Układy smarowania w skomplikowanych, nowoczesnych maszynach wymagają profesjonalnej obsługi. Zarząd firmy ma więc do wyboru specjalistyczne szkolenia personelu i zakup często dość kosztownej aparatury diagnostycznej, niezbędnej do wykrywania usterek i monitorowania parametrów środków smarnych oraz urządzeń koniecznych do serwisu olejowego lub zlecenie serwisu olejowego firmie zewnętrznej. Druga opcja wybierana jest coraz częściej, by nie skupiać się na czynnościach niezwiązanych z główną działalnością firmy. W dużych korporacjach outsourcing jest w zasadzie standardem i serwis olejowy nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem.

GAMA MOŻLIWOŚCI

Serwisem olejowym zajmują się zarówno wyspecjalizowane niewielkie firmy, jak i najwięksi producenci środków smarnych. Zakres współpracy zależy od indywidualnych potrzeb klienta, ale pełny serwis olejowy wiąże się z całą gamą działań niezbędnych do utrzymania odpowiedniej gospodarki olejowej. Chodzi tu zarówno o działania techniczne, jak i organizacyjne, prowadzące do zapewnienia optymalnych warunków smarowania maszyn i urządzeń przy możliwie najniższych kosztach. Brzmi prosto, ale jest to dziedzina bardzo obszerna. Chodzi bowiem nie tylko o organizacje wymian olejów i kontroli ich jakości. To również szereg działań mających na celu pełny monitoring i nadzór nad właściwym smarowaniem maszyn. Wszystko zaś po to, by ograniczyć możliwość awarii i związanych z nią kosztownych przestojów. Jeśli więc mówimy o pełnym serwisie olejowym, to powinien on obejmować zarówno zarządzanie całą gospodarką olejową, jak i monitorowanie stanu i poziomu olejów i smarów, ewentualne uzupełnianie niedoborów i okresową wymianę. Istotne jest również dbanie o stan środków smarnych, jak i analizowanie ich właściwości, przeprowadzanie wszelkich niezbędnych działań profilaktycznych i korygujących w zakresie smarowania. Kolejnym obowiązkiem jest kontrola na podstawie analizy olejów, stanu maszyn i urządzeń, w których środki te pracują. Firma odpowiedzialna za serwis olejowy powinna również organizować dostawy i wewnątrzzakładową diagnostykę olejów, jak i utylizacje środkó...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy