Optymalizacja kosztów w fabryce dzięki odpowiedniemu systemowi wentylacji przemysłowej

Artykuły Obiekt i media

Osoby kierujące pracą zakładów produkcyjnych nieustannie szukają sposobów na zwiększenie wydajności oraz możliwości obniżenia kosztów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rozwiązaniem obu problemów może być poprawa warunków klimatycznych w miejscu pracy. Odpowiednia temperatura, wilgotność i jakość powietrza oraz oświetlenie to klucz do większych oszczędności i zysków w fabryce.

 

Jak poprawa warunków klimatycznych może wpływać na optymalizację kosztów produkcji

REKLAMA

​​

Gdy latem rośne temperatura powietrza, prawie zawsze wiąże się to ze stratami na produkcji i generuje wiele innych problemów. Badania wykazały, że wzrost temperatury o jeden stopień powyżej 20oC może obniżać wydajność nawet o 4%. Oznacza to, że wzrost temperatury w miejscu pracy o zaledwie 5oC może zmniejszyć produktywność pracowników nawet o 20%. Ponadto wykazano, że gdy temperatura stale przekracza 25oC, wydajność gwałtownie spada.

Niekorzystne warunki klimatyczne, przegrzane i zanieczyszczone powietrze oraz niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników,
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników,
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn,
 • powodują przestoje,
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy,
 • destabilizują warunki rozwoju firmy.

Tradycyjne podejście do wentylacji obiektów przemysłowych nie zapewnia ani komfortu, ani bezpieczeństwa, ani satysfakcji pracownikom. W dodatku generuje przestoje w produkcji, a co za tym idzie – straty. Nowoczesne systemy muszą spełniać wiele wymagań. Z jednej strony powinny zapewniać komfortowe i produktywne środowisko pracy, spełniając jednocześnie coraz bardziej wymagające normy i przepisy dotyczące jakości powietrza. Z drugiej strony inwestorzy oczekują niskiej energochłonności, niskich kosztów eksploatacyjnych i coraz częściej niskiego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wentylacja nowej generacji 

W odpowiedzi na te potrzeby firma Colt International opracowała program The Fresh Factory, którego celem jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków klimatycznych w obiektach przemysłowych. Wykorzystując 90-letnie doświadczenie oraz nowe technologie, specjaliści firmy Colt stworzyli ekologiczne, energooszczędne i wydajne rozwiązania. Nie są to jednak rozwiązania standardowe, bo każdy obiekt przemysłowy charakteryzuje się innymi uwarunkowaniami. Dlatego specjaliści firmy Colt zawsze rozpoczynają prace od dokładnych pomiarów i analizy danych oraz potrzeb. Na tej podstawie, łącząc techniki wentylacji mechanicznej i naturalnej, chłodzenia adiabatycznego, mechanicznego i grawitacyjnego odprowadzania zanieczyszczonego powietrza oraz doświetlania światłem naturalnym, dobierają takie urządzenia i systemy, które w danym obiekcie sprawdzą się najlepiej. Kluczowym elementem są jednostki wentylacyjne CoolStream z funkcją chłodzenia adiabatycznego, które dostarczają powietrze zewnętrzne i obniżają temperaturę nawiewanego powietrza. Chłodzenie adiabatyczne (zwane też ewaporacyjnym lub wyparnym) to ekologiczna alternatywa dla klimatyzacji przemysłowej. Czynnikiem chłodzącym jest zwykła woda wodociągowa, która może być wykorzystana jako woda szara.

Zalety chłodzenia adiabatycznego:

 • schłodzenie powietrza nawet o 10oC,
 • od 4 do 7 razy większa wydajność niż konwencjonalnej klimatyzacji,
 • wysoka jakość powietrza wewnętrznego – w 100% świeże, przefiltrowane powietrze,
 • całoroczna dostawa świeżego powietrza z możliwością chłodzenia latem,
 • brak przeciągów,
 • brak zagrożenia Legionellą.

Wszystkie technologie Colt są energooszczędne. Na przykład w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacji chłodzenie adiabatyczne zużywa 75% mniej energii elektrycznej i powoduje 80% niższą emisję CO2. Ponadto początkowe koszty inwestycji są do 45% niższe, co przy niewielkich kosztach eksploatacyjnych daje wysoką stopę zwrotu z inwestycji i niski koszt całkowity, które dodatkowo powiększają korzyści z wyższej wydajności.


Rys. 1 Parametry powietrza w hali bez chłodzenia adiabatycznego

 

Rys. 2 Parametry powietrza w hali z działającym systemem chłodzenia adiabatycznego

W programie The Fresh Factory system wentylacji dostosowuje się do warunków wewnętrznych i pogody na zewnątrz budynku. W dodatku sterowanie całym systemem jest bardzo proste, bo odbywa się za pomocą prostej aplikacji umożliwiającej kontrolę wszystkich parametrów. Zanieczyszczone powietrze jest usuwane na zewnątrz lub w razie potrzeby filtrowane i ponownie wykorzystywane, a dystrybucja powietrza odbywa się za pomocą kanałów tekstylnych lub nawiewników w sposób eliminujący uciążliwe przeciągi.

Rozwiązania w ramach programu The Fresh Factory umożliwiają fabrykom i zakładom produkcyjnym:

 • oszczędność kosztów energii,
 • zwiększenie produktywności,
 • zmniejszenie przestojów na produkcji,
 • poprawę samopoczucia, koncentracji i satysfakcji pracowników,
 • zmniejszenie emisji CO2.

Nie czekaj, aż kolejna fala upałów sparaliżuje pracę w fabryce – skontaktuj się ze specjalistami Colt i oszczędzaj z dobrą wentylacją!

 

www.coolstream.pl

info@pl.coltgroup.com

 

Przypisy