Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

30 maja 2022

Program Horyzont Europa, czyli jak skutecznie aplikować o dotacje unijne?

0 206

Jak rozpocząć współpracę z partnerami zagranicznymi i przekuć nasz pomysł na działanie o skali międzynarodowej? Czy istnieją rozwiązania pozwalające na rozszerzenie obszaru współpracy poza granice Polski? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrealizować? Na te i inne pytania przedsiębiorców odpowiada Ramowy Program Horyzont Europa, następca Programu Horyzont 2020. Oczekując na wdrożenie perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w ramach konkursów krajowych, warto przyjrzeć się ofercie przedstawionej przez instytucje europejskie, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Podjęcie się wyzwania uczestnictwa w programie Horyzont Europa jest działaniem ambitnym wymagającym kompleksowego przygotowania, od zbudowania konsorcjum o wysokim potencjale badawczym, poprzez sprawdzenie innowacyjności projektowanego rozwiązania, po przygotowanie wniosku spełniającego kryteria oceny.

Konkursy w programie Horyzont Europa są szansą dla przedsiębiorstw na otrzymanie dofinansowania na realizację przełomowych, innowacyjnych projektów, z którymi wiąże się duże ryzyko badawcze. Interdyscyplinarne projekty realizowane w gronie międzynarodowych liderów innowacji umożliwiają zdobycie unikalnego know-how zwiększającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa zauważa Laura Kloch Starszy konsultant ds. projektów UE z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (dalej CBRTP).

Indywidualnie czy w konsorcjum?

Przed przystąpieniem do poszukiwania konkursów i wypełniania dokumentów należy odpowiedzieć na pytanie czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w konsorcjum. W Programie Horyzont Europa zdecydowana większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a wśród kryteriów konkursowych dominują zakresy obejmujące udoskonalenie lub tworzenie nowej technologii, produktu czy usługi, przy wykorzystaniu wiedzy partnerów składających się na konsorcjum projektowe.

Przeważająca ilość wymogów konkursowych determinuje, aby struktura konsorcjum międzynarodowego, składała się z min. 3 podmiotów, przy czym każdy z nich musi pochodzić z innego kraju europejskiego lub stowarzyszonego w Programie Horyzont Europa (posiadającego podpisaną umowę o współpracy w programie) oraz krajów trzecich. Co wymaga podkreślenia, w Programie przewidziano również działania spełniające definicję grantów na wsparcie naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej, tj. granty Europejskiej Rady ds. Badań i Działania Marii Skłodowskiej-Curie, dzięki którym młodzi i zdolni pasjonaci nauki mogą rozwijać innowacje w ramach indywidualnych projektów.

Kto może aplikować i gdzie szukać informacji o konkursach?

Do udziału w konkursach mogą przystąpić wszystkie podmioty – zarówno uczelnie, du...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy