Rynek obrabiarek CNC w Polsce

Panel Ekspertów

Artykuły

Rozpoczynamy cykl rozmów z ekspertami. Ekspertom z różnych branż zadajemy kilka pytań związanych z danym zagadnieniem, a następnie publikujemy na naszych stronach internetowych ich odpowiedzi. „Na pierwszy ogień” idzie rynek obrabiarek w Polsce.  Z pewnością rynek ten zaliczyć należy do grona jednego z najbardziej wymagających rynków związanych z zaopatrzeniem przedsiębiorstw przemysłowych w środki produkcji. 

Dobór maszyn obróbczych jest kluczowym procesem podczas modernizacji dotychczasowych linii technologicznych, jak planowania produkcji nowych wyrobów. Dobrze dobrane i wdrożone maszyny pozwolą bowiem nie tylko na utrzymanie odpowiedniej jakości, ale również na zdobycie nowych klientów czy całkowite przezbrojenie produkcji.

REKLAMA

​​

Nasze pytania kierujemy do inżyniera sprzedaży, w GF Machining Solutions, Pana Arkadiusza Śliwickiego

Arkadiusz Ślwicki, GF Machining Solutions

Marcin Bieńkowski, SUR: Jak Państwa zdaniem wygląda obecnie rynek obrabiarek w Polsce i na świecie? Czy wojna na Ukrainie wpłynęła na zapotrzebowanie przemysłu ciężkiego na nowe maszyny?

Arkadiusz Śliwicki, GF Machining Solutions: Na całym świecie panuje era konsumpcjonizmu co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie produkcyjne. Dodatkowo, ciągły rozwój technologii stawia przed nami nowe wyzwania, szczególnie w odniesieniu do czasu, jak i jakości produkcji. Ma to oczywiście znaczący wpływ na rynek obrabiarek, które powinny zapewnić coraz wyższą efektywność. Mając na uwadze ten aspekt oraz mniejszą podaż na rynku pracy szczególną rolę odgrywa tu możliwość automatyzacji maszyn.

Sytuacja geopolityczna, a w szczególności agresja Rosji na Ukrainę, spowodowała zachwianie rynku i zburzyła jego wcześniejszą bezdyskusyjność dalszego rozwoju. Do czasu zakończenia wojny trudno mówić o tym, jakie będą następstwa tego trudnego czasu. Być może nie jedynym, ale najbardziej zauważalnym "efektem" będzie zwiększenie możliwości produkcyjnych przez firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

MB: Jakiego typu maszyn szukają najczęściej Państwa Klienci? Na ile ważne są szybkie przezbrojenia i niskie zużycie energii?

AŚ: Firma GF Machining Solutions ma w swojej szerokiej ofercie maszyny do obróbki skrawaniem, drutowej i wgłębnej obróbki elektroerozyjnej, przez maszyny do teksturowania laserowego i mikroobróbki laserowej, aż po drukarki 3D do metalu. Naszym priorytetem jest oczywiście sprzedaż maszyn, ale przez pryzmat rozwiązywania problemów z którymi na co dzień mierzą się nasi klienci. Dlatego tez rozbudowaliśmy nasze portfolio produktowe o najnowsze rozwiązania technologiczne, jak np.: system antykolizyjny w centrach obróbczych, który eliminuje przestoje maszyn czy szeroka baza technologiczna w obróbce elektroerozyjnej pozwalająca na skrócenie czasu wykonania, mniejsze zużycie energii i zwiększenie dokładności, zapewniając większą wydajność. Z naszego doświadczenia właśnie takie rozwiązania są najczęściej poszukiwane przez naszych klientów. Duże znaczenie ma też bezobsługowa praca maszyn. Zwiększenie produktywności pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji. Jesteśmy dostawcą kompletnych rozwiązań, system automatyzacji System 3R stanowi kluczowe uzupełnienie naszej oferty, a nasi klienci otrzymują kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy.
 

MB: Jakie nowoczesne technologie są wdrażane w produkowanych i sprzedawanych przez Państwa obrabiarkach? Na ile ważna jest konserwacja zapobiegawcza i predykcja awarii?


AŚ: Konkurencja, tak bardzo potrzebna dla rynku, wymusza ciągły rozwój. Firma GF Machining Solutions sukcesywnie pracuje nad rozwojem. Jednym z ważniejszych oczekiwań jest skrócenie czasu produkcji oraz eliminacja czasochłonnych prac ręcznych. Dla sprostania tym wyzwaniom korzystamy z wielu nowoczesnych rozwiązań, które ciągle udoskonalamy. Należy tu wskazać:

  • moduł ISPS w naszych elektrodrążarkach drutowych zapewniający ciągłe monitorowanie iskry,
  • moduł iGAP w elektrodrążarkach wgłębnych stabilizujący proces drążenia,
  • system antykolizyjny w centrach obróbczych, który eliminuje przestoje i koszty związane z kolizją.

Ponadto nasza firma jest prekursorem technologii obróbki HSM. Napędy liniowe, szybkoobrotowe wrzeciona i termostabilizowany korpus z polimerobetonu to kolejne nowoczesne rozwiązania stosowane w naszych maszynach, które pozwalają na osiągnięcie niskiej klasy chropowatości i eliminację prac ręcznych. Stabilność procesu jest ściśle związana z ciągłą pracą maszyny, która z kolei wymaga jej ciągłej konserwacji. W tym celu wprowadziliśmy rozwiązanie rConnect dla zapewnienia ciągłości pracy maszyny poprzez informowanie o konieczności wykonania poszczególnych prac serwisowych. Prowadzimy także przeglądy maszyn, które wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniają bezawaryjność maszyny.

Ważny jest dla nas również zrównoważony rozwój, od wielu lat opracowujemy rozwiązania umożliwiające bardziej energooszczędną i ekologiczną produkcję:

- Econowatt - Inteligentny moduł uruchamiający energooszczędny tryb uśpienia obrabiarki oraz programowalną funkcję jej "wybudzenia". Nie ma strat energii w czasie bezproduktywnym, a maszyna jest gotowa każdego ranka do wykonania zadań

- wyższa wydajność elektryczna dzięki najnowszej rodzinie generatorów IPG (Intelligent Power Generator):

  • zapewnia szybką cyfrową kontrolę każdej iskry w celu poprawy elektrycznej wydajności maszyny
  • obwody rezonansowe zastosowane w generatorze IPG pomagają zmniejszyć straty energii
  • zmniejsza zużycie komponentów przez cały cykl życia obrabiarki

MB: Coraz wyraźniej widać trend związany z łączeniem różnego rodzaju, wydawałoby się niezwiązanych ze sobą technologii – na przykład obróbki skrawaniem i technologii przyrostowych czyli druku 3D. Czy widzą też Państwo do łączenia różnych technologii wśród swoich klientów?
 

AŚ: Jak już wspomniałem firma GF Machining Solutions dzięki swojej szerokiej ofercie bazującej na różnych technologiach oferuje przede wszystkim rozwiązania. Klienci są bardzo otwarci na nasze sugestie weryfikowane empirycznie podczas testów. Rozwój technologiczny i konkurencyjność wymaga łączenia i/lub zastępowania różnych technologii oraz rozbudowywania ich o automatyzację. Wśród wielu łączonych technologii na uwagę zasługuje połączenie drążenia wgłębnego z teksturowaniem laserowym. Mam obecnie możliwość zastąpienia różnych technologii, od elektroerozyjnego cięcia drutem, poprzez frezowanie aż do szlifowania, za pomocą jednej obrabiarki. Przytoczone rozwiązania wsparte dopasowanym odpowiednio systemem automatyzacji są kompleksowym rozwiązaniem. Trend ten obserwuje się coraz częściej i zapewne w niedługim czasie stanie się standardem.

MB: Kolejną kwestią jest cyfryzacja obrabiarek i linii produkcyjnych. Na ile Przemysłowy Internet rzeczy i komunikacja machine-to-machine wpłynęły na współczesną konstrukcję obrabiarek, a zwłaszcza na systemy sterowania?
 

AŚ: Maszyny firmy GF Machining Solutions już od dłuższego czasu są przystosowane do nowoczesnych rozwiązań cyfryzacji. Oferujemy szereg rozwiązań w zakresie digitalizacji, łączących inteligentne procesy produkcyjne i rozwiązania automatyzacji warsztatów dla zintegrowanych linii produkcyjnych, umożliwiające monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, jak również zdalne usługi cyfrowe.

Największy rozwój nastąpił w rozwoju cyfrowym w systemach automatyzacji. Wdrożone oprogramowanie pozwala na zarządzenie całym procesem produkcyjnym, planowanie kolejności poszczególnych operacji, ich zmianę z powodu nieplanowanych zmian oraz współpracę z maszynami pomiarowymi eliminującą błędy. Ponadto system RFID zapewnia pełną identyfikowalność na każdym etapie procesu. Obserwujemy znaczną tendencję wzrostową na rynku w tym zakresie.

MB: Jakie technologie dotyczące systemów komunikacji człowiek-maszyna  są obecnie wdrażane. Czy tradycyjne szafy sterownicze zastąpiły już interfejsy HMI, w tym możliwość zdalnej kontroli maszyny np. za pomocą tabletu?

AŚ: Od wielu już lat nasze maszyny posiadają interfejsy HMI. Dodatkowo, nasza platforma usług cyfrowych rConnect umożliwia najbardziej zaawansowaną zdalną analizę i obsługę obrabiarek. Poprzez rConnect Messenger dane maszynowe są wysyłane na urządzenie mobilne, dzięki czemu klient jest na bieżąco informowany o stanie produkcji. Zestaw aktywacyjny rConnect zawiera wszystkie komponenty, których nasi serwisanci potrzebują do prawidłowej instalacji sprzętu. Po aktywacji nasi kliencie otrzymują dostęp do cyfrowego świata usług GF Machining Solutions (w tym innowacyjnych usług modułowych). rConnect Customer Cockpit umożliwia dostęp do interfejsu HMI i CNC parku maszyn danego klienta, natomiast rConnect LRA zapewnia bezpośredni dostęp do naszych wykwalifikowanych inżynierów serwisu dzięki bezpiecznej technologii szyfrowanego protokołu połączenia punkt-punkt.

Niestety specyfika naszej branży nie zawsze pozwala na w pełni zdalną obsługę obrabiarek.

MB: Jak widzą Państwo rozwój rynku obrabiarek w najbliższych 2-3 latach? Jakie technologie mogą się pojawić i na ile cyfryzacja jest w stanie wyeliminować czynnik ludzki?
 

AŚ: Od kilku lat zauważalny jest rozwój automatyzacji i ten trend na pewno się utrzyma. U podstaw tego leży niska podaż na rynku pracy. Z tego powodu także następuje rozwój maszyn w celu eliminacji prac ręcznych. Jednak zmniejszenie udziału czynnika ludzkiego w całym procesie wymaga większej kontroli i wydaje się, że rozwój nastąpi w kierunku zautomatyzowanych gniazd rozbudowanych o odpowiednie urządzenia pomiarowe. Kluczowe będzie tu zapewnienie komunikacji maszyna – urządzenia pomiarowe.

MB: Dziękuję za rozmowę

Przypisy