Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raport

16 grudnia 2020

NR 2 (Marzec 2017)

Sprawny 24/7, czyli jak skutecznie utrzymać TPM we wtryskowni

0 96

Przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż tego typu. Coraz powszechniejsze stają się maszyny elektryczne lub hybrydowe. Coraz popularniejsze jest używanie robotów. Szukamy oszczędności nie tylko energii, obsady pracowników do obsługi maszyn, ale przede wszystkim chcemy ograniczać postoje do minimum.

 

Niskie marże i konieczność konkurowania z wyrobami z Azji stawiają polskich wytwórców w bardzo trudnej sytuacji. Jak w takich warunkach działać w zakresie utrzymania maszyn i peryferii w stanie niskiej awaryjności? Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać TPM? W niniejszym artykule będę starać się odpowiedzieć na to pytanie. Kompleksowy system poprawy produktywności TPM powinien objąć swoim zakresem oprócz wszystkich wtryskarek również urządzenia wspomagające i infrastruktury. Nie możemy się skupiać tylko na wtryskarkach, nie zapominajmy o młynach, chilerach, sprężarkach, systemie automatycznego podawania materiału, termostatach, dozownikach barwnika, czyli o wszystkim, co ma wpływ na wyprodukowanie detalu. Możemy powiedzieć, że to ogrom urządzeń. Jak zatem poradzić sobie w tym gąszczu? Co jest ważne, a co mniej istotne?

Na początek powinniśmy wykonać analizę krytyczności urządzeń. TPM dostroimy do stopnia krytyczności urządzenia. Inny rytm TPM AM i TPM PM będziemy ustalać dla maszyn krytycznych, a inny dla maszyn mniej istotnych dla organizacji. Jedno jest pewne: żadne urządzenie nie może być wykluczone z działań TPM. Kluczem jest rozsądne gospodarowanie czasem i zasobami.

Określając krytyczność urządzenia, planujemy częstotliwość działań TPM. I w tym punkcie zaczynają się schody. Zacznijmy od najtrudniejszego do wypracowania i wykonywania działania, a mianowicie TPM AM. Jak pogodzić konieczność biznesową stałej pracy maszyn z czyszczeniem maszyn z poziomu TPM AM? Maszyna musi być zatrzymana – to pewne. Konflikt interesów jest nieunikniony. Jak zatem pogodzić obie te racje? Jest kilka możliwości. Postój z powodu braku materiału, obsady, zlecenia produkcyjnego, awaria... Można powiedzieć, że to idealne warunki do prowadzenia TPM AM. Wykorzystujemy bowiem efektywnie czas postoju urządzenia. To działanie niepozbawione sprytu, ale jest jednak jeden haczyk. Wymienione zdarzenia są zwykle niepożądane, przypadkowe, przez co obniżają sprawność organizacji. Czy aby wykonywać TPM AM, musimy mieć awarię lub brak materiału? Przecież to kuriozum. Poza tym są to działania przypadkowe, a dla prawidłowego funkcjonowania systemu potrzebujemy systematycznych i zaplanowanych aktywności. Maszyna musi być przeglądana, kontrolowana, smarowana, czyszczona zgodnie z założonym rytmem. Dla TPM zachowanie częstotliwości działania to podstawa jego efektywności. Musimy bezwzględnie o tym pamiętać. Skoro zdajemy sobie sprawę z tego, że takie przypadkowe „dziury czasowe” to nie to, o co nam chodzi, to kiedy realizować zadania z listy TPM AM? Wtedy, kiedy mamy planowany przestój, który można wykorzystać do tego działania.

 

W analizie krytyczności urządzeń bierzemy pod uwagę takie aspekty, jak:

  • Czas naprawy – sprawdzamy statystycznie, ile czasu poświęciliśmy na naprawy poszczególnych wtryskarek, peryferii, elementów infrastruktury.
  • Stopień wpływu – czyli jaki wpływ na organizację będzie miała awaria danego urządzenia. W tym celu powinniśmy przeanalizować wykorzystanie maszyny (stosunek przepracowanych godzin w ostatnim miesiącu dostępnych godzin pracy). Jeśli wykorzystanie jest 10%, to śmiało możemy urządzenie umieścić w kategorii „mało krytyczne”.
  • Wpływ na jakość – czyli jak awaria urządzenia może wpłynąć na finalną jakość produktu.
  • Wpływ na produkcję – jak awaria urządzenia wpływa na inne procesy w organizacji, np. n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy