Dołącz do czytelników
Brak wyników

Technologie

16 marca 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

System RFID przeznaczony do ewakuacji

0 256

Ewakuacja to trudna sytuacja w każdej firmie, zagrażająca bezpieczeństwu pracowników. Od jej powodzenia zależy ich zdrowie i życie, dlatego systemy bezpieczeństwa są wciąż udoskonalane. Instalacje przeciwpożarowe i alarmowe coraz częściej oparte są na komunikacji bezprzewodowej, która ma być nie tylko szybsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza i niezawodna.

Do tych technologii niewątpliwie trzeba zaliczyć RFID – system, który sprawdza się w takich obszarach, jak śledzenie produkcji, ewidencja majątku oraz narzędzi. Gwarantuje stały nadzór i kontrolę nad przebiegiem pracy, obiegiem narzędzi i identyfikacją pracowników. Właśnie z racji tych funkcji technologię RFID wykorzystuje się także do nadzorowania ewakuacji.
 

Jak system RFID wspiera ewakuację?


Dla usprawnienia całego procesu ewakuacji obowiązkowe jest przeprowadzanie próbnych ewakuacji. Niestety, zajmują one sporo czasu, który można poświęcić na pracę, dlatego często wykonywane są szybko, niedokładnie i stają się nieprzyjemną koniecznością dla całego zakładu pracy. To z kolei powoduje, że pracownicy nie są w pełni przygotowani na ewentualne zagrożenie. Próbne ewakuacje z systemem RFID są o wiele szybsze, lepiej zorganizowane i w pełni kontrolowane. Pracownicy w maksymalnie krótkim czasie przygotowują się na wypadek realnego zagrożenia dzięki jasno określonym procedurom i szybkiej kontroli postępów. 
Największym wyzwaniem dla osób, które przeprowadzają ewakuację, jest zweryfikowanie listy obecności wszystkich pracowników, co staje się szczególnie uciążliwe w dużych zakładach pracy. System RFID jest w stanie w kilka minut zweryfikować, czy wszystkie osoby znajdują się w punkcie zbiórki do ewakuacji. Oszczędza to czas pracowników i sprawia, że mamy pewność, że wszyscy są z dala od źródła zagrożenia. Pozwala również szybko zweryfikować, kto nie wziął udziału w ćwiczeniach, a w sytuacjach realnego zagrożenia i ewakuacji – kto może potrzebować pomocy i w jakim rejonie zakładu należy go szukać.

Elementy składowe systemu do ewakuacji

Systemy RFID składają się z kilku podstawowych elementów:

 

  • Znaczniki osobowe dalekiego zasięgu – stanowiące podstawowy element wspierający identyfikację pracowników. Każdy z nich posiada swoją kartę, która jest indywidualnym identyfikatore...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy