System wizyjny - jak zaplanować wdrożenie w 3 krokach?

Komentarze ekspertów

Jak pokazują wyniki sondażu opublikowanego przez automatykab2b.pl, 78% ankietowanych ocenia koniunkturę na rynku dystrybucji systemów wizyjnych w 2021 r. jako dobrą. Zważając na liczbę zastosowań systemów wizyjnych i możliwości, jakie zapewniają, można śmiało przewidywać rosnące zapotrzebowanie na nie w przyszłości. Od przeznaczenia systemu i jego parametrów zależy kształt procesu wdrożenia, który jednak zwykle można zaplanować już w 3 krokach.

Cel wdrażania systemów wizyjnych

Człowiek jest w stanie wizualnie ocenić jakość, czy poprawność produktu. Jednak kiedy czynność tę musi powtarzać wielokrotnie, staje się subiektywny, ze względu na sugestie narzucane mu przez mózg. Ludzki umysł ma tendencję do ujednolicania postrzeganych obiektów, do poszukiwania całości. W konsekwencji dostrzeżenie nieprawidłowości w 20., 30. czy 100. produkcie różniącym się szczegółem, często okazuje się niemożliwe. Roboty są pozbawione takich ograniczeń, przez co dostrzegają nawet najmniejsze detale, pomimo wielokrotnego powtarzania czynności kontrolnych.

- Co więcej, systemy wizyjne działają nieporównywalnie szybciej niż człowiek. Ocena poszczególnych produktów jest błyskawiczna. Ponadto system może oceniać jednocześnie wiele produktów. Innymi słowy, działanie maszyny jest szybsze i mniej podatne na błędy niż kontrola w wykonaniu człowieka. Mniej błędów to mniej reklamacji oraz sprawniejsze funkcjonowanie zakładu przemysłowego. Ostatecznie przekłada się to na wzrost zysków. – zauważa Jakub Rudner, Menedżer ds. Rozwoju Nowych Technologii w Etisoft Smart Solutions.

Innymi słowy, systemy wizyjne wdraża się w celu większej trafności procesów kontrolnych oraz ich przyspieszenia. Mają one zmniejszyć liczbę błędów, a tym samym reklamacji.

I. Określenie sytuacji obecnej i sformułowanie oczekiwań

Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów wdrożenia nowego systemu wizyjnego należy po pierwsze przeanalizować stan obecny. Niezbędne jest stworzenie opisu stanu aktualnego, czyli wejścia i wyjścia z procesu. Firma zajmująca się wdrażaniem i konfiguracją systemu w pierwszej kolejności stara się poznać oczekiwania klientów. W jaki sposób to robi? – W Etisoft Smart Solutions prosimy m.in. o zdjęcia miejsca, gdzie ma się znajdować stanowisko. Musimy także poznać sam proces, sposób transportu produktów, sugestie rozwiązań, przezbrojenia itp. – wylicza Jakub Rudner, Menedżer ds. Rozwoju Nowych Technologii. Do najczęstszych zastosowań systemów wizyjnych należy kontrola jakości produktów poprzez ich porównanie ze wzorcem. Popularne są również: potwierdzenie obecności na linii produkcyjnej, kontrola położenia, kontrola ilości, pomiar gabarytów. Poznanie oczekiwań dotyczy również innych kwestii, w tym tak kluczowej, jak integracja z linią, systemami IT oraz decyzja, czy pomiar ma przyjąć charakter OK/NOK, czy może ma wskazywać konkretny wynik.

II. Przedmiot inspekcji i produkt

Wdrożenie systemu wizyjnego wymaga wyboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, a następnie ich integracji. Aby wybrać obiektyw, kamerę, określić układ oświetlenia, zaimplementować właściwe oprogramowanie i na tej podstawie stworzyć właściwy algorytm, niezbędne jest zapoznanie się z przedmiotem inspekcji.

Prawie nigdy źródłem problemów w działaniu systemu nie jest błędny wybór obiektywu czy oprogramowania. Czasem przyczyną może być kamera pozbawiona istotnych funkcjonalności lub niespełniająca wymogów względem niektórych parametrów, takich jak np. rozdzielczość. - Generalnie o sprawności pomiarów decyduje przede wszystkim właściwa integracja wszystkich czynników. Ustawienie prawidłowych parametrów pracy kamery, dostosowanie do nich układu oświetlenia i ustawienia obiektywu, to elementy odpowiedzialne za ostateczny efekt działania systemu wizyjnego - informuje ekspert z Etisoft Smart Solutions.

Niezwykle ważną kwestią jest dobre poznanie produktów. Przykładowo zmienność barwowa produktu może powodować niestabilność pomiaru. W takiej sytuacji niewskazane jest opieranie pomiaru na identyfikacji barwy. Nie można również zapominać o identyfikacji potencjalnych zakłóceń i potraktowaniu ich jako niepewności. Kolejnym krokiem jest zniwelowanie wpływu niepewności na pomiar poprzez ich stłumienie lub też uwzględnienie wpływu.

III. Wymagania odnośnie stanowiska

Każdy zakład przemysłowy posiada swoją własną specyfikę, a stanowiska pracy powstają według jasno określonych, często również specyficznych kryteriów. System wizyjny powinien być z nimi bezwzględnie kompatybilny, przez co niezbędnym etapem wdrażania jest zapoznanie się z wymaganiami odnośnie stanowiska. Pozwala to uzyskać pełną kompatybilność urządzeń i oprogramowania systemu wizyjnego z linią produkcyjną. Użytkownik może mieć swoje wymagania na przykład wobec producentów poszczególnych komponentów instalowanych w ramach montażu systemu kontrolnego.

Rola integratorów

System wizyjny ma na celu automatyzację procesów kontrolnych, jednak w fazie wdrożenia to człowiek odgrywa kluczową rolę. Efektywność pomiaru nie jest możliwa bez jakościowego sprzętu i oprogramowania, jednak równie ważne jest odpowiednie dobranie parametrów oraz konfiguracja systemu. Zadaniem integratora jest zaproponowanie adekwatnych do okoliczności rozwiązań. Wdrożenie warto powierzyć specjalistom, potrafiącym dobrać odpowiedni obiektyw i kamerę oraz zapewnić ich kompatybilność z ustalonym układem oświetlenia.

Montaż samodzielnej kamery bez kompletnego systemu wizyjnego w czasach wysokich wymogów jakościowych w branży produkcyjnej mija się z celem. Dlatego koszt systemu wizyjnego dalece wykracza poza cenę kamery. Jednak pod warunkiem prawidłowego wdrożenia, korzyści wynikające z automatyzacji procesów kontrolnych gwarantują zwrot poniesionych kosztów.

Przypisy