Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

19 kwietnia 2019

Total Fluid Management

0 175
Głównym zadaniem Służb Utrzymania Ruchu jest zapewnienie płynnej realizacji zleceń produkcyjnych poprzez utrzymywanie dostępności i pracy maszyn na jak najwyższym poziomie. Istotnym elementem jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i napraw w jak najkrótszym czasie.

Total Fluid Management

Głównym zadaniem Służb Utrzymania Ruchu jest zapewnienie płynnej realizacji zleceń produkcyjnych poprzez utrzymywanie dostępności i pracy maszyn na jak najwyższym poziomie. Istotnym elementem jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i napraw w jak najkrótszym czasie.

Ze względu na to, że utrzymanie ruchu nie jest jednorazowym, czy sporadycznym zdarzeniem w działalności zakładu, ale ciągłym procesem, wymaga ono odpowiedniego zaplanowania. W tym celu każde przedsiębiorstwo powinno dokonać dokładnej analizy własnych potrzeb, wymogów i procesów produkcyjnych, aby można było przyjąć optymalny, długofalowy plan działania.

Obecnie najczęstsze metody działania to:

- Awaryjne prowadzenie Utrzymania Ruchu – jest to najmniej efektywna i najdroższa metoda polegająca na podjęciu działań w momencie awarii. Dużym problemem może okazać się brak dostępnych części lub innych zasobów do szybkiego przywrócenia sprawności.

- Prewencyjne prowadzenie Utrzymanie Ruchu – jest to metoda zapobiegawcza. Polega ona na planowaniu i realizowaniu działań mających nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów. Ważnym elementem prewencji są okresowe przeglądy parku maszynowego, remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyn. Metoda prewe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy