Trendy w obróbce cieplnej

Technologie

Obróbka cieplna to istotna część procesu produkcyjnego. Stosuje się ją, gdy konieczna jest zmiana właściwości elementów metalowych (np. gdy mają być bardziej twarde lub plastyczne). Nowe cechy nadaje się wskutek nagrzewania, wygrzewania oraz chłodzenia do odpowiednich temperatur z określoną prędkością. Obróbkę cieplną wykorzystuje się w wielu branżach, m.in. w motoryzacyjnej, lotniczej oraz energetycznej.

OBRÓBKA ZWYKŁA, CHEMICZNA, MECHANICZNA ORAZ MAGNETYCZNA

Wyróżniamy kilka rodzajów obróbki cieplnej: zwykłą oraz takie, które przeprowadza się z zastosowaniem dodatkowych czynników. Stąd mamy jeszcze obróbkę cieplno-chemiczną, cieplno-mechaniczną oraz cieplno-magnetyczną. Na pierwszy typ obróbki składają się takie procesy, jak wyżarzanie, hartowanie (najpopularniejszy rodzaj obróbki), odpuszczanie, przesyca-
nie i starzenie. 
Obróbka cieplno-chemiczna polega na wprowadzeniu do warstwy przypowierzchniowej przedmiotu różnych pierwiastków, które dokonują zmian w jego właściwościach. Dzięki temu można zwiększyć wytrzymałość na obciążenia dynamiczne, odporność na ścieranie oraz zabezpieczyć przed korozją. 
Obróbka cieplno-mechaniczna nazywana jest także obróbką cieplno-plastyczną, ponieważ stosuje się ją w celu poprawy właściwości mechanicznych. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: 

REKLAMA

​​

  • obróbka cieplno-mechaniczna wysokotemperaturowa (czyli przeprowadzana w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji), która polepsza właściwości ciągliwe i plastyczne, 
  • obróbka niskotemperaturowa, która powoduje zwiększenie wytrzymałości materiału. 

Najmniej popularnym rodzajem obróbki cieplnej jest natomiast obróbka cieplno-magnetyczna, która polega na zmianie właściwości magnetycznych stopu przy pomocy temperatury, czasu oraz pola magnetycznego. 

NIEZBĘDNY PROCES

Najczęściej obróbce cieplnej poddaje się stale, jednak można ją także przeprowadzić na materiałach wykonanych ze stopów miedzi, aluminium, niklu, z mosiądzu, brązu czy tytanu. Wykorzystuje się ją m.in. w przemy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy