Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

13 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Układy centralnego smarowania i ich znaczenie w przemyśle

0 66

W przemysłowych parkach maszyn dużą rolę odgrywają układy centralnego smarowania. Ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania maszyn i ich części. Zastosowanie znajdują w urządzeniach różnego typu, umożliwiając prawidłowe smarowanie m.in. kół zębatych, łożysk i łańcuchów.

Maszyny przemysłowe są wyposażone w części eksploatacyjne, które podczas ruchu narażone są na tarcie. Może ono zmniejszać wydajność urządzeń lub nawet prowadzić do ich uszkodzenia. Problem tarcia pomiędzy częściami eliminowany jest przez smarowanie. Niegdyś wykonywane było ręcznie, teraz najczęściej, zwłaszcza w przemyśle, stosowane są centralne układy. Dzięki tej technologii nie tylko zmniejsza się udział pracownika w nadzorze nad działaniem maszyn, ale też jest możliwe dokładne dostarczanie smarów do wszystkich części w tym samym momencie.

Zasada działania

Układy centralnego smarowania to rozwiązanie smarownicze, które pozwala na stałe dostarczanie środka smarnego do określonych punktów smarowania. Zapewnia ono pełną automatyzację procesu smarowania, gwarantując przy tym precyzję dozowania substancji smarujących i regularną częstotliwość ich dawkowania. Tego typu układy stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu, do smarowania urządzeń będących częścią linii technologicznych, a także maszyn budowlanych i górniczych. Układy mogą być stosowane okresowo bądź nieustannie, zarówno w systemach otwartych, jak i zamkniętych.
Na centralne smarowanie składa się kilka elementów, które ściśle ze sobą współpracują. Są to m.in. rozdzielacze, pompy centralnego smarowania, przewody smarowe oraz dozowniki. Oczywiście w takich układach wykorzystywane są również zaawansowane systemy sterowania oraz czujniki.
Za tłoczenie smaru do instalacji, a następnie do poszczególnych części maszyny, odpowiada pompa centralnego smarowania. Może to być pompa ręczna, pneumatyczna, elektryczna lub wieloprzewodowa, choć obecnie najczęściej stosuje się pompy z silnikiem elektrycznym. Pompy wieloprzewodowe zwykle stosowane są w przypadku urządzeń, które nie mają możliwości podłączenia do napięcia sieciowego. 

Rodzaje układów centralnego sterowania

W ofercie dostawców układów centralnego smarowania znajduje się szereg rozwiązań. Do najbardziej popularnych należą układy jednoliniowe, dwuliniowe, impulsowe, progresywne, obiegowe oraz natryskowe.
Jednoliniowe układy smarowania stosowane są zwykle w aplikacjach o zwartej budowie, generujących niewielkie zapotrzebowanie na smar. Są proste w budowie oraz w obsłudze. Mogą być stosowane zarówno w przypadku małej, jak i dużej ilości punktów, do których należy doprowadzać środek smarny. Zwykle używane są do okresowego smarowania obrabiarek, a także maszyn pracujących w przemyśle spożywczym, samochodowym, tekstylnym, drzewnym czy drukarskim. W takim rozwiązaniu dwa główne przewody zasilające przechodzą przez rozdzielacze, które zasilają poszczególne punkty smarne. W momencie, gdy środek smarny dotrze do ostatniego rozdzielacza, a następnie do punktów smarnych, ciśnienie wzrasta, a cykl smarowania rozpoczynany jest od początku. Rozwiązania tego typu zazwyczaj uwzględnia się przy smarowaniu łożysk, ślizgów oraz panewek. 
Dwuliniowe smarowanie centralne stosowane jest do urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na środek smarny. Za pośrednictwem rozdzielacza substancja jest rozprowadzana dwoma przewodami do wybranych punktów. Po zasileniu połowy punktów smarnych i wzroście ciśnienia na pierwszej linii tzw. przełącznik ciśnieniowy sygnalizuje konieczność przełączenia się na drugą linię zasilającą drugą połow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy