Vademecum hydrauliki siłowej. Część 6.2 – elementy przetwarzające energię oleju pod ciśnieniem na pracę

Dodatek specjalny

Jak obiecałem na końcu poprzedniego artykułu z SUR 6(86)/2020, dzisiaj zajmiemy się silnikami liniowymi, czyli używając terminologii handlowej – siłownikami hydraulicznymi. Skąd nazwa silnik liniowy? Wynika to z charakterystyki pracy. O ile w silnikach hydraulicznych ruchu obrotowego efektem przetworzenia energii był moment obrotowy, czyli mówiąc najprościej – wirowanie wałka, to w silnikach liniowych otrzymujemy ruch roboczy prostoliniowy, którego wartość można wyrazić w kilogramach lub kiloniutonach. Ruch ten ma określony skok uzależniony od konstrukcji siłownika lub wymaganych parametrów. 

Na jakiej zasadzie działa siłownik?

REKLAMA

​​

Siłownik hydrauliczny w swoim działaniu wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się ciśnienia w cieczach we wszystkich kierunkach, czego efektem jest dążenie cieczy do powiększenia objętości zbiornika, który wypełnia, na skutek parcia na ściany zbiornika pod wpływem siły zewnętrznej (prawo Pascala). Jeżeli jedna ze ścian zbiornika będzie ruchoma, to parcie wywierane na ścianę przez olej pod ciśnieniem spowoduje jej przesunięcie. Jeżeli ten ruch wykorzystamy do wykonania jakiejś pracy, wówczas możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z siłownikiem hydraulicznym, ponieważ dokonaliśmy zamiany energii zawartej w oleju pod ciśnieniem na pracę.

Prawo Pascala: „Jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu”. 

Wersja uproszczona: „Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz znajdujące się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach”.

Wyżej opisane zasady dotyczą wszystkich siłowników niezależnie od ich budowy i zastosowania. W tym artykule zajmiemy się siłownikami teleskopowymi. 

Możemy wyróżnić kilka rodzajów siłowników w zależności od ich cech konstrukcyjnych. Na potrzeby niniejszego tekstu, jako praktyk, dokonałbym takiego podziału:

 1. Siłowniki teleskopowe:
  - jednostronnego działania:
           - z powrotem grawitacyjnym lub innej siły zewnętrznej,
           - z powrotem wymuszonym sp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!

Przypisy