Zło rodzi zło: Ransomware

Utrzymanie ruchu

Ransomware1 to jedna z kategorii malware2, czyli złośliwego oprogramowania. Jest ono tak zaprojek- towane, aby blokować dostęp do komputera. Blokować tak długo, aż wymagana przez intruza (tzn. przestępcę) suma okupu nie zostanie przez ofiarę przekazana na wskazane konto. Ale nie zawsze. Ransomware bywa także wykorzystywane do atakowani a infrastruktury krytycznej. Wtedy celem nie jest okup, a wyrządzenie szkody. Kilka przykładów jego zastosowania w odniesieniu do takiej infrastruktury, które miały miejsce w minionym roku, opisano w artykule Na celowniku cyberprzestępców [1].

17 MARCA

Od ponad 1000 lat 17 marca jest świętem zakorzenionym głęboko w kulturze irlandzkiej. To święto religijne ustanowiono ku pamięci dnia, w którym zmarł św. Patryk, co stało się 17 marca 461 roku.
Dziś już mało kto pamięta ważny fakt z historii II Rzeczypospolitej. W dniu 17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę zasadniczą, czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązywała przez kolejnych 18 lat. Podobnie jak w przypadku każdej innej demokracji, tak i ta wykluczała jakąkolwiek dyskryminację na tle wyznaniowym lub rasowym.
Demokracje… Dzień św. Patryka jest dniem radosnym, acz iluż to ludzi zginęło w Irlandii na tle konfliktów religijnych? Czy tylko w Irlandii?
W roku 1918 niepodległość proklamowała Litwa. Litwa jest wyjątkowym krajem, bowiem obchodzi dwa dni niepodległości. Dwa lata później Litwie zezwolono na przeprowadzenie demokratycznych wyborów, a wybrany parlament ogłosił niepodległość od Związku Radzieckiego w dniu 11 marca 1990 roku, uznawanym za Dzień Odzyskania Niepodległości. Ta decyzja nie była jednak bez konsekwencji, ponieważ siły sowieckie prześladowały Litwinów. Kilka dni później (stało się to dokładnie 17 marca 1990) Związek Radziecki stanowczo odrzucił tę deklarację niepodległości i sowieckie siły w dalszym ciągu prześladowały Litwinów. Do uznania niepodległości Litwy przez zaborcę doszło ostatecznie w 1991 roku.
17 marca 2022 roku doszło do zakłócenia w pracy 19 (z 33) Lokalnych Centrów Sterowania wyposażonych w sprzęt przez Alstom. Zdarzenie to podlegało badaniu m.in. przez rządowy Zespół ds. Incydentów Krytycznych. Już kilka godzin później pojawiła się informacja, że przyczyną nie było naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego, a miał być za nią odpowiedzialny dostawca techniki wykorzystywanej w ww. centrach (czyli Bombardier Transports – tzn. firma, której zakup sfinalizował ALSTOM w początku minionego roku). Choć wciąż ciekawość techniczna każe szukać odpowiedzi, co jest źródłem tego problemu, którym okazał się błąd w formatowaniu etykiety czasu, bowiem nie wystąpił on tylko w ponad połowie LCS w Polsce, ale jest także raportowany w innych krajach na świecie (w Europie: Holandia, Szwecja, Włochy oraz niektórych krajach Azji i Ameryki Południowej). Koincydencja techniczna – w tym przypadku błąd w formatowaniu etykiety czasu3.
Wciąż jednak ni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy