16. Konferencja Lean - Six Sigma

Aktualności Wydarzenia

W dniach 28-29 września 2023 r. we Wrocławiu  odbędzie się 16. Konferencja Lean | Six Sigma.

16. KONFERENCJA LEAN | SIX SIGMA to 2 dni pełne merytorycznej wiedzy i inspiracji, prawie 7 godzin prelekcji prowadzonych przez doświadczonych ekspertów Six Sigma i Lean ze świata produkcji i usług, możliwość wzięcia udziału w warsztatach i wizytach benchmarkingowych na terenie wybranych firm zaawansowanych we wdrażaniu Six Sigma i Lean.
To również networking z doświadczonymi praktykami doskonalenia firm, wymiana doświadczeń i poglądów z uczestnikami Konferencji i pełen dostęp do materiałów Konferencyjnych nieograniczony czasowo.

REKLAMA

​​

Podczas pierwszego dnia Konferencji omówione zostaną tematy rozwiązywania problemów biznesowych, roli przywództwa, budowania kultury ciągłego doskonalenia oraz wdrażania działań usprawniających w organizacji. Przedstawione będą również case study z wykorzystania rozwiązań Six Sigma i Lean u czołowych firm ze świata produkcji i usług.

Drugi dzień Konferencji to warsztaty i wizyty benchmarkingowe na terenie firm takich jak: Clinical Medico, Scanfil, Velux, Elextrolux Poland, GKN Autolive, Santander Consumer Bank oraz Mobile Climate Control. Będzie to okazja do rozwinięcia kompetencji w obszarze narzędzi Six Sigma i Lean oraz zobaczenia, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, w rzeczywistych procesach.
Wydarzenie dedykowane jest osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, ich działami, a także liderom, menedżerom, specjalistom i ekspertom ds. doskonalenia procesów oraz wszystkim osobom zainteresowanym podaną tematyką!

Zapisy już trwają!
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora: abk.pl/konferencja.

Dodatkowe pytania można kierować  na info@abk.pl lub zadzwoń na nr tel. 885 060 834.

Tytuł SUR obiął to wydarzenie swoim patronatem

Przypisy