Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

27 marca 2013

Analiza oleju jako efektywne narzędzie monitorowania stanu urządzeń

0 85
Coraz większe znaczenie dla stabilnego wzrostu i osiągnięcia konkurencyjności zakładów przemysłowych ma maksymalizacja wydajności i ograniczanie kosztów produkcji.

Coraz większe znaczenie dla stabilnego wzrostu i osiągnięcia konkurencyjności zakładów przemysłowych ma maksymalizacja wydajności i ograniczanie kosztów produkcji. Działy utrzymania ruchu zdecydowanie częściej skłaniają się do szukania nowych sposobów optymalizacji kosztów. W konsekwencji coraz więcej zakładów dostrzega korzyści płynące z używania wysokowydajnych olejów i smarów. Stosując dobrej jakości środki smarne w połączeniu z regularnymi analizami oleju, można znacząco wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju, chronić elementy urządzenia przed nadmiernym zużyciem i skuteczniej zapobiegać nieplanowanym przerwom w produkcji.

Badanie oleju jest jednym z najlepszych programów proaktywnego utrzymania ruchu, jakie mogą wdrożyć producenci. Analizy monitorujące stan oleju i najważniejszych elementów układu pomogą w określeniu poziomu zużycia urządzeń oraz środków smarnych. Regularnie prowadzony monitoring olejowy z analizą trendu wsparty rekomendacjami eksperta maksymalizuje zastosowanie wysokiej jakości środków smarnych, identyfikując odpowiednio wcześnie sygnały ostrzegawcze. Dzięki tym informacjom działy utrzymania ruchu mogą skuteczniej planować czasookresy pomiędzy przestojami i wydłużać okres eksploatacji maszyn. Chcąc zwiększyć wydajność i podnieść rentowność zakładu przez monitorowanie oleju i sprzętu, klient musi się odpowiednio przygotować do monitoringu.

Zacznijmy od podstaw

Istnieją precyzyjnie określone zasady pobierania próbek, które zapewniają dokładność, powtarzalność i rzetelność wyników badań oleju. Po pierwsze, powinno się zawsze używać czystego i suchego pojemnika do pobierania próbek oleju. Wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w pojemniku przed pobraniem próbek oleju mogą spowodować błędny wynik analizy. Większość firm oferujących serwis badań olejowych zapewnia pojemniki na próbki. Inżynierowie powinni pobierać próbki, gdy temperatura układu osiąga normalny poziom eksploatacyjny. Dopuszcza się też pobranie próbek w ciągu 30 minut od wyłączenia urządzenia. Próbki oleju powinno się pobierać zawsze w ten sam sposób, z tego samego punktu. Można je pobrać z węża wychodzącego ze zbiornika lub miski olejowej, zaworów ciśnieniowych (przed filtrem), zaworu umocowanego na ścianie zbiornika lub specjalnego elementu instalacji na zbiorniku lub misce olejowej (zawór / kranik).

W...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy