Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

11 czerwca 2018

Emerson umożliwia redukcję kosztów

0 134
Dzięki wyspom zaworowym stref bezpieczeństwa.

Firma Emerson wprowadziła możliwość zintegrowania wielu stref bezpieczeństwa na pojedynczej wyspie zaworowej ASCO Numatics™ serii 503. Umożliwia to utworzenie maksymalnie trzech niezależnych stref bezpieczeństwa elektro-pneumatycznego przy jednoczesnej obecności niezależnych sekcji bez zabezpieczeń na jednej wyspie zaworowej. Alternatywne rozwiązania umożliwiają odizolowanie wyłącznie jednej strefy na każdą wyspę. Dzięki podejściu do bezpieczeństwa funkcjonalnego polegającym na podziale na strefy, projektanci mogą spełniać wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy ISO 13849-1, a jednocześnie ograniczać liczbę elementów i złożoności typowych dla istniejących obwodów bezpieczeństwa.

- Dzięki tej funkcji producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz użytkownicy końcowi mogą bez trudu i niedrogo skonfigurować maksymalnie trzy obwody bezpieczeństwa w maszynie, korzystając z jednej wyspy zaworowej ASCO Numatics serii 503 z elektroniką fieldbus G3. Nasze ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy