Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

6 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

IoT a bezpieczeństwo produkcji

0 106

IoT – internet rzeczy – jest jednym z fundamentów przemysłu 4.0. Technologia ta ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji. Jednocześnie wciąż trwają prace nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa, m.in. właśnie w kontekście zastosowania IoT.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest zadaniem niezwykle istotnym na każdym etapie produkcji. IoT choć ma duży potencjał, jest jednocześnie zagrożony cyberatakami. Dlatego podlega pod tzw. dyrektywę maszynową, która zobowiązuje producentów do zagwarantowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń testujących, takich jak multimetry i kamery termowizyjne. 
Oczywiście, zaimplementowanie rozwiązań IoT ma korzystny wpływ na zwiększenie efektywności operacyjnej. Internet rzeczy śledzi wydajność, przewidując z wyprzedzeniem możliwość wystąpienia awarii. W ten sposób eliminowane są nieplanowane przestoje. 

IoT jako narzędzie monitorowania

Internet rzeczy doskonale sprawdza się w działaniach związanych z monitoringiem stanu maszyn (CBM) i ich konserwacją. Jest też istotnym elementem komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), realizacji produkcji (MES) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). IoT ma zatem do spełnienia istotną funkcję w konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej, a także w jej planowaniu. 
Po zdefiniowaniu parametrów sprzętu stan maszyny jest stale monitorowany i na tej podstawie budowane są modele wystąpienia potencjalnej awarii. Pod uwagę brane są wibracje sprzętu, wahania temperatury, poziom i stan oleju oraz napięcie i prąd silnika. Poddane analizie parametry mogą uruchamiać pewien określony wcześniej protokół działania.
Oczywiście, monitorowanie IoT odbywa się w oparciu o czujniki zainstalowane na silnikach i maszynach. Niezależny układ elektroniczny z wbudowanym kodem łączy maszynę wyposażoną...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy