IT w outsourcingu

Aktualności
Coraz więcej usług outsourcingowych dotyczy służb utrzymania ruchu. Form tego outsourcingu jest kilka, czasem bywa to przejęcie wydzielonej części przedsiębiorstwa, czasem wiąże się ze zbudowaniem organizacji utrzymania ruchu u klienta, innym razem dotyczy zakupu udziałów w spółce zależnej.

Outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, a rozumiany jest zazwyczaj jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej macierzystego przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym, zewnętrznym podmiotom. Coraz częściej dotyczy również działów IT. Jak podkreślają specjaliści w firmie ASK Systemy Informatyczne, decyduje o tym kilka czynników: wysoka jakość stałej obsługi infrastruktury IT, zapewnienia firmie wszelkich niezbędnych usług informatycznych zgodnie z oczekiwanym standardem oraz koszty. Klient, powierzający firmie zewnętrznej opiekę informatyczną w ramach outsourcingu IT oszczędza środki, które może zainwestować w swoją podstawową działalność.

REKLAMA

​​

Korzyści i zakres
Outsourcing IT znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce zakładów przemysłowych. Może być dla firmy tańszym rozwiązaniem aniżeli utrzymywanie własnego działu. Służby utrzymania ruchu posiadają np. różnorodne środki techniczne, a istotnym elementem mogą być koszty związane z ich utrzymywaniem (koszty personelu, zaplecza konserwacyjno-remontowego). Nie bez znaczenia jest też problem tzw. korzyści utraconych, powstałych np. w wyniku niedotrzymania umów podpisanych z kontrahentami. Outsourcing wszystkiego, co związane z IT w strukturze utrzymania ruchu, pozwala zatem na obniżenie kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jest to powodowane głównie przez specyfikę kosztów dostawcy. Zwykle firma zewnętrzna dostarcza swoje usługi do wielu podmiotów, a to pozwala na wykorzystanie efektu skali. Dzięki możliwości wykorzystania silnej pozycji przetargowej można nakłonić dostawcę do zminimalizowania cen tego typu usług. W przypadku własnego działu IT jest to dużo trudniejsze, bowiem niezależnie od tego jak znaczna jest ilość zadań, wiele kosztów nie zmienia się. Dotyczy to np. nakładów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem stanowisk pracy czy potrzeby przeszkolenia i doszkol...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy