Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

2 sierpnia 2019

Jak dobrać właściwą metodę smarowania?

42
Aby odpowiednio dobrać optymalny smar do danego zastosowania jesteśmy zobligowani uwzględnić bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć miedzy innymi: rodzaj urządzenia/mechanizmu, zakres temperatur pracy, rodzaj systemu w jaki smar będzie funkcjonował  (np.: układy centralnego smarowania – smar półpłynny lub płynny), obecność wody, środowisko pracy danej maszyny/podzespołu (np.: wstrząsy, wibracje), elementy z jakich zbudowane jest dane urządzenie, planowany okres eksploatacji czy jego stan techniczny.

Jak dobrać właściwą metodę smarowania?

Aby odpowiednio dobrać optymalny smar do danego zastosowania jesteśmy zobligowani uwzględnić bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć miedzy innymi: rodzaj urządzenia/mechanizmu, zakres temperatur pracy, rodzaj systemu w jaki smar będzie funkcjonował  (np.: układy centralnego smarowania – smar półpłynny lub płynny), obecność wody, środowisko pracy danej maszyny/podzespołu (np.: wstrząsy, wibracje), elementy z jakich zbudowane jest dane urządzenie, planowany okres eksploatacji czy jego stan techniczny.

Ten proces wymaga od nas szczególnego zaangażowania i wiedzy, kiedy mamy do czynienia z doborem smaru do łożysk. Oprócz wyżej wymienionych czynników musimy zweryfikować typ łożyska, rodzaj smarowania oraz jego warunki pracy np.: obciążenie łożyska, prędkość obwodową , minimalna i maksymalna temperaturę pracy oraz czynnik DN – iloczyn średniej średnicy łożyska i maksymalnych obrotów. Kiedy wiemy jaki smar mamy zastosować, możemy przejść do samego sposobu jego aplikacji. Tutaj również czeka nas audyt w którym określimy miedzy innymi częstotliwość smarowania, sposób implementacji smaru do skojarzenia trącego, ilość aplikowanego smaru, konstrukcja danej maszyny lub urządzenia oraz panujące w niej ciśnienie. Uwzględniając ostatni parametr możemy mieć do czynienia ze smarowaniem bezciśnieniowym (ciśnienie w układzie równe lub niższe niż atmosferyczne) i ciśnieniowym natomiast (odwrotnie).

Również sama obsługa takiego urządzenia wyodrębnia nam sposoby smarowania np.: ręczne, samoczynne i automatyczne. Jak widać dobór optymalnego smaru oraz jego poprawna aplikacja jest zagadnieniem niezwykle trudnym dlatego takie zadania warto powierzyć specjalistom.

POLECAMY

W ORLEN OIL tego typu zadania są realizowane przez POWER SERVICE – profesjonalny serwis olejowy.   
 Opracował:
Przemysław Niedzielski
Kierownik Produktu
ORLEN OIL Sp. z o.o.

Przypisy