Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

25 lipca 2016

Jak właściwie tworzyć procedury systemów Lockout Tagout, by zmaksymalizować ich efektywność?

0 120

Procedury LOTO a specyfika maszyn i instalacji
Maszyny zainstalowane w parkach maszynowych zakładów produkcyjnych często różnią się od siebie. Ponadto, jeśli myślimy również o wszystkich instalacjach pracujących w danym zakładzie, różnorodność ta jest jeszcze większa. Procedury LOTO muszą być tak napisane, aby uwzględniały zróżnicowanie i specyfikę zakładu. Każda z maszyn i instalacji musi mieć swoją własną instrukcję LOTO zgodną z globalnym podejściem. Często na początku drogi posługujemy się ogólnodostępnymi uproszczonymi procedurami lub instrukcjami dotyczącymi izolowania i blokowania energii, zapominając o dostosowaniu ich do specyfiki maszyn. Popełniamy wtedy znaczący błąd, ponieważ procedury takie nigdy nie zostaną poprawnie wdrożone, a dodatkowo zniechęcą do ich stosowania. Korzystanie z procedur LOTO musi jak najmniej przeszkadzać w pracy i z tą myślą należy je tworzyć.
Podejście musi być indywidualne do każdej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy