Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

24 lutego 2016

Jak właściwie usystematyzować dane, aby na ich podstawie formułować właściwe wnioski i podejmować decyzje?

0 150
Big Data w praktyce

Zrozumienie znaczenia Big Data w przedsiębiorstwie to klucz do rozwoju firmy i kamień węgielny przewagi nad konkurencją. Obszary, w jakich klienci proszą nas o pomoc związaną z opanowaniem Big Data, to głównie:
• określenie zależności (znalezienie statystycznie najczęściej występujących problemów),
• połączenie (priorytetyzacja danych pod kątem wizualizacji, korelacja danych na potrzeby wykrywania odchyleń w procesie),
• uproszczenie (zamodelowanie procesu i znalezienie optymalnych zakresów pracy).

W czasie obecnej 4. rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) prz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy