Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

11 grudnia 2019

Jak zadbać o bezpieczeństwo w ruchu pieszych w zakładzie produkcyjnym? Rozwiązaniem są drabiny pionowe i specjalne

48
W zakładach przemysłowych, w których ruch pieszych spotyka się z transportem kołowym, nietrudno o wypadek. Dlatego jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest taka organizacja komunikacji, by zminimalizować ryzyko potrącenia pieszego przez jezdne maszyny, wózki widłowe dostarczające komponenty do produkcji czy inne wózki jezdniowe zapewniające ciągłość procesu wytwórczego.

Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE

POLECAMY

Jak zadbać o bezpieczeństwo w ruchu pieszych w zakładzie produkcyjnym? Rozwiązaniem są drabiny pionowe i specjalne

W zakładach przemysłowych, w których ruch pieszych spotyka się z transportem kołowym, nietrudno o wypadek. Dlatego jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest taka organizacja komunikacji, by zminimalizować ryzyko potrącenia pieszego przez jezdne maszyny, wózki widłowe dostarczające komponenty do produkcji czy inne wózki jezdniowe zapewniające ciągłość procesu wytwórczego. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań są usytuowane wysoko nad podłożem ciągi komunikacyjne. Jak zapewnić pracownikom bezpieczny do nich dostęp?

Praca w zakładzie produkcyjnym obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Do najważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników zalicza się przeciążenie układu ruchowego, wynikające z mało ergonomicznych stanowisk pracy, choroby słuchu spowodowane ciągłym hałasem czy wszelkiego rodzaju urazy, do których dochodzi w kontakcie z niebezpiecznymi narzędziami pracy. Sytuacji nie poprawia wszechobecny w branży przemysłowej pośpiech, który często prowadzi do przewlekłego stresu i zmęczenia. Ale zagrożeniem dla pracowników mogą być także wszelkie pojazdy, poruszające się po terenie fabryki, oraz gęsta zabudowa parku maszynowego. W sytuacji nieprawidłowej organizacji ruchu pieszych lub niewystarczających zabezpieczeń ciągów komunikacyjnych, może dochodzić do niebezpiecznych wypadków. 

Ciągi komunikacyjne nad podłożem
Branża przemysłowa nieustannie dąży do automatyzacji procesów produkcyjnych. I choć coraz większa ich ilość odbywa się bez udziału człowieka, to jego obecność w fabryce wciąż jest niezbędna. Jak choćby po to, by kontrolować automatyczne systemy zarządzania produkcją, za pomocą rozmieszczonych na terenie obiektu paneli sterujących. A to, wymaga od pracowników częstego przemieszczania się w trakcie dnia roboczego.

Najbardziej popularnym sposobem rozdzielenia ruchu pieszych i pojazdów wewnątrzzakładowych jest optymalne wytyczanie oraz wyraźne oznaczanie ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem linii na powierzchni podłogi. Można także wykorzystać ochronę w postaci słupków lub systemu barierek wykonanych najczęściej ze stalowych rur. Jednak najbezpieczniejszy, choć jednocześnie najbardziej wymagający konstrukcyjnie sposób, zakłada poprowadzenie ruchu pieszych bez przylegania do drogi dla ruchu kołowego – czyli nad podłożem. Montując wysoko specjalne kładki dla pieszych, zapewniamy pracownikom szybkie, ale przede wszystkim bezpieczne pokonywanie odległości w fabryce i gwarantujemy dostęp do, znajdujących się na jej terenie, maszyn, urządzeń i aparatury technicznej. To rozwiązanie, które jest coraz częściej stosowane nie tylko zakładach produkcyjnych, ale i przestrzeniach magazynowych, w których zagrożenie dla pieszych ze strony wózków widłowych jest jeszcze większe.

Jak zapewnić do nich dostęp? Korzystając z drabin specjalnych i pionowych
Wyzwaniem konstrukcyjnym jest nie tylko projekt takiej kładki, ale także zapewnienie bezpiecznego do niej dostępu. Optymalną sytuacją to taka, w której da się zamontować tradycyjną konstrukcję schodów. Zdarza się jednak, że ograniczona ilość miejsca pod czy wokół zawieszonych wysoko ciągów pieszych, nie pozwala na ich instalację. Wówczas rekomendujemy montaż drabiny pionowej, która większości kojarzy się pewnie głównie z mocowaniem do zewnętrznych ścian budynków, gdzie pełnią funkcję ewakuacyjną lub techniczną, lub drabiny specjalnej – obie wykonane muszą być na indywidualne zamówienie. Mocowanie drabiny może odbywać się albo bezpośrednio do krawędzi kładki, albo – w przypadku drabiny pionowej – może się to także odbyć do sąsiadującej z nią ściany wewnętrznej budynku (pamiętając o kotwieniu także do podłoża), gwarantując w ten sposób bezpieczne dostanie się na górę. Jest to rozwiązanie w pełni odpowiadające obowiązującym przepisom, które często okazuje się optymalne z punktu widzenia zarówno dostępnej przestrzeni, jak i oferowanego pracownikom komfortu i bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że drabina pionowa, pomimo iż montowana wewnątrz, traktowana jest dokładnie tak, jak drabiny ewakuacyjne mocowane na stałe do zewnętrznych systemów elewacyjnych i dlatego obowiązują ją te same przepisy i wytyczne konstrukcyjne.

 

Przypisy