Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

16 marca 2016

Jakie kryteria powinno wziąć się pod uwagę przy wyborze technologii do wizualizacji danych?

0 141
Jaka jest potrzeba biznesowa zastosowania danej wizualizacji?

Przy wyborze technologii do wizualizacji danych na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: jaka jest potrzeba biznesowa zastosowania danej wizualizacji? Zdefiniowanie celów, jakie chcemy osiągnąć przy wykorzystaniu dostępnych na rynku rozwiązań, stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań. Z ekonomicznego punktu widzenia niezmiernie ważne jest kryterium ceny, które determinuje zakres możliwych do wykorzystania technologii przy budżecie, którym dysponujemy. Jeżeli chcemy mieć możliwość sprawnego sterowania procesem, budowania bardziej zaawansowanych algorytmów, historyzacji danych, korzystania z wbudowanych narzędzi do definiowania zdarzeń i mechanizmów notyfikacji, należy dokonać głębszej analizy technologii dostępnych na rynku. Dopasowanie rozwiązania do potr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy