Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

8 marca 2016

Jakie są największe bariery związane z wdrożeniem redundantnych systemów sterowania wysokiej dostępności?

0 140
Popularność systemów redundantnych z roku na rok rośnie.

To, co było kiedyś domeną wyłącznie systemów w charakterze ciągłym, spotykanych przede wszystkim w branży energetycznej, chemicznej czy produkcji wody, wykorzystywane jest coraz częściej w systemach sterowania dyskretnego. Dostępna technologia pozwala aktualnie redundować procesy szybkozmienne oraz skalować architekturę systemu tak, aby dopasować ją idealnie do naszych potrzeb. Największymi barierami, z jakimi spotykają się potencjalnymi użytkownicy systemów, są:

Bariery ekonomiczne – wielu z nas, szukając biznesowego uzasadnienia inwestycji w redundantne systemy sterowania, błędnie interpretuje korzyści z ich wdrożenia. Celem systemu redundantnego nie jest podniesienie mocy produkcyjnych czy jakości produkcji, a zabezpieczanie na wypadek awarii. Korzyści z posiadania systemu czerpiemy wówczas, gdy pojawiająca się awaria nie zatrzyma pro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy