Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

10 stycznia 2017

Kompetencje

0 137

Kompetencje „miękkie” w odróżnieniu od kompetencji „twardych”, które bezpośrednio odnoszą się do umiejętności zawodowych, mają związek z psychiką i umiejętnościami społecznymi. Koncentrują się na sposobie zachowywania się pracownika i postawach, które umożliwiają mu efektywną realizację zadań zawodowych.

Panuje powszechne przekonanie, że najskuteczniejszym sposobem rozwoju kompetencji „miękkich” w organizacjach są szkolenia. Można nawet powiedzieć, że są one traktowane jako panaceum na wszystkie problemy kadry kierowniczej związane z lukami kompetencyjnymi pracowników, niezależnie od tego, czy dotyczą one kompetencji „miękkich”, czy twardych. Tymczasem liczne badania dowodzą, że szkolenia tylko w 10% odpowiadają za rozwój naszych kompetencji. Za 70% naszych umiejętności są odpowiedzialne doświadczenia własne, a kolejne 20% nabywamy dzięki wskazówkom i poradom udzielanym przez osoby bardziej doświadczone/współpracowników.

W przypadku wszystkich tych źródeł kompetencji (doświadczenia własne, wskazówki udzielane przez innych oraz szkolenia) znajdziemy szereg skuteczny...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy