Obróbka plastyczna

Raport Maszyny i urządzenia

Obróbka plastyczna, czyli co?

Obróbka plastyczna to metoda obróbki metali i ich stopów polegająca na wywieraniu na nich – za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi – nacisku przekraczającego ich plastyczność. Metoda ta ma na celu zmianę kształtu i wymiarów obrabianego materiału oraz zmianę jego struktury, która w efekcie powoduje modyfikację właściwości mechanicznych produktu [1]. Proces obróbki plastycznej może przebiegać na zimno, gorąco lub półgorąco – klasyfikacja ta jest zależna od temperatury, w jakiej występuje rekrystalizacja odkształcanego metalu. Proces rekrystalizacji polega na przywróceniu odkształconemu metalowi poprawnej struktury krystalicznej i własności fizycznych oraz mechanicznych charakteryzujących go przed obróbką. Ze względu na sposób odkształcania określa się głównie [2]:

REKLAMA

​​

  • tłoczenie – któremu poddaje się blachy i taśmy zmieniające kształt bez zasadniczej zmiany grubości,
  • ciągnienie – materiał przeciągany jest przez oczka ciągadła, 
  • kucie – materiał kształtowany jest naciskiem prasy lub uderzeniem młota, 
  • wyciskanie – kształt wyciskany jest z matrycy z materiału znajdującego się w pojemniku zwanym recypientem, 
  • walcowanie – materiał jest zgniatany przez napędzane walce.

Zalety i wady obróbki plastycznej [3] 

Metoda obróbki plastycznej pozwala zachować ciągłość włókien, co w efekcie gwaran...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy