Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

14 lutego 2019

Okresowe kontrole techniczne drabin wykorzystywanych w miejscu pracy. Jakie uprawnienia są wymagane?

0 688

Okresowe kontrole techniczne drabin wykorzystywanych w miejscu pracy. Jakie uprawnienia są wymagane?

Zgodnie z prawem, drabina to maszyna. Powinna zatem podlegać takim samym przeglądom kontrolnym – zarówno codziennym, jak i okresowym, co wszystkie inne urządzenia techniczne. Dowiedz się jak często powinny być one przeprowadzane, jak dokumentowane oraz jakie uprawnienia są do tego niezbędne.


Podstawa prawna
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) stanowi, że pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego poddane były okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Co więcej, wyniki kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza organów nadzoru oraz kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia ich zakończenia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Korzyści płynące z regularnych kontroli
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że regularnie przeprowadzane kontrole drabin w zakładach przemysłowych przyczyniają się do lepszego ich funkcjonowania. Przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pracy, przekazując do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników prawidłowo działający sprzęt. Ma to automatycznie przełożenie na zmniejszenie ilości wypadków, a co za tym idzie - zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. Regularnie kontrolowany sprzęt oraz usuwane na bieżąco wszelkie usterki pozwalają na jego dłuższe i bardziej wydajne użytkowanie, nie narażają bowiem finansów zakładu na dodatkowe koszty związane z zakupem nowych narzędzi pracy. I wreszcie, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i dbałość o zdrowie pracownika, pozytywnie wpływają na jego motywację do pracy oraz postrzeganie pracodawcy, co może przełożyć się na większe zaangażowanie w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy