Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koncepcje

2 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Optymalizacja planów prewencyjnych i strategii utrzymania

0 188

Celem utrzymania ruchu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania maszyn, urządzeń oraz infrastruktury. Niestety, często działania utrzymania ruchu, działalność UR ogranicza się tylko do bieżącego usuwania zaistniałych awarii. Takie podejście z czasem powoduje, że UR funkcjonuje głównie od awarii do awarii, bez działań prewencyjnych. Aby uniknąć takiej sytuacji, wprowadza się strategię utrzymania ruchu w oparciu o prewencyjne utrzymanie ruchu.  

Prewencja, jak sama nazwa wskazuje, polega na zapobieganiu występowania awarii i skróceniu czasu postoju maszyn. Osiąga się to poprzez planowanie i realizację odpowiednich akcji, takich jak: dokładne usuwanie bieżących awarii, analizy ich występowania, planowanie i bieżące wykonywanie napraw, remontów, przeglądów i konserwacji maszyn oraz określanie czasu żywotności części oraz ich planowe wymiany. 

Przygotowanie do wdrożenia

Opracowanie właściwych metod utrzymywania dla poszczególnych maszyn i systemów z pozoru wydaje się skomplikowane, jednak postępując zgodnie z dobrymi praktykami, można znacznie zwiększyć efektywność realizowanej prewencji i tym samym zminimalizować utrzymanie reaktywne tam, gdzie jest ono niepożądane. Prewencyjne utrzymanie ruchu może być realizowane z zastosowaniem działań planowo zapobiegawczych oraz działań predykcyjnych (na podstawie stanu technicznego). 

W trakcie wdrażania prewencyjnego utrzymania ruchu pojawiają się argumenty, które są wynikiem reaktywnego działania. Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się utrzymanie ruchu, jest brak zasobów pracowniczych, najczęściej wynikający z przeciążenia pracą nad awariami. Organizacje wielokrotnie podchodziły do opracowania planów prewencyjnych, jednak za każdym razem kończyło się niepowodzeniem i temat został przesuwany na dalszy plan. Częstym wyzwaniem jest wygospodarowanie czasu na opracowanie dobrej jakości planów prewencyjnych oraz realizacja prac utrzymaniowych w porozumieniu z planistami produkcji. Ponadto jednym z kontrargumentów, które często pojawiają się w trakcie próby wdrożenia prewencyjnego utrzymania ruchu, są ograniczone fundusze. W tym celu powinny zostać wykorzystane instrukcje otrzymane od dostawcy urządzania. Plany prewencyjne lub plany inspekcji oparte na instrukcjach producentów danej maszyny lub urządzenia są bardzo dobrą bazą do opracowania dobrej jakości planów prewencyjnych. Jak wynika z wymienionych ograniczeń pojawiąjących się na drodze do wdrożenia prewencyjnego utrzymania ruchu, należy zadać sobie pytanie, jak powinno wyglądać opracowanie planów prewencyjnych, które będą optymalne dla naszego parku maszynowego. 

Konsultacje

Przed rozpoczęciem optymalizacji naszych planów prewencyjnych należy takie działania skonsultować z kierownictwem oraz zadbać o odpowiednie zaangażowanie zarówno kierownictwa, jak i całego zespołu utrzymania ruchu oraz działów współpracujących (np. produkcji). Na początku naszych działań powinien zostać określony cel, który będzie miał odpowiednie przebicie w organizacji oraz będzie mógł pokazać wymierne korzyści z naszej optymalizacji. Najczęściej wyznaczanym celem jest uzyskanie odpowiednich oszczędności finansowych, które będą mogły zostać przedstawione po zoptymalizowaniu planów prewencyjnych w wybranym obszarze lub na wybranych obiektach technicznych. Przygotowując się do optymalizacji planów prewencyjnych, powinniśmy opracować lub zaktualizować naszą strukturę obiektów technicznych / listę aktywów. Przygotowana struktura majątku technicznego jest wykorzystywany do przeprowadzenia analizy krytyczności obiektów technicznych na wyznaczonym poziomie. Kryteria potrzebne do oceny krytyczności powinny zostać jasno zdefiniowane oraz ich poziom...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy