Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

20 stycznia 2015

Pomiary drgań - dobór przyrządów

0 145
Zakres pomiarowy częstotliwości w Hz oraz maksymalnej ilości linii widma FFT to tylko jedna z uwzględnianych funkcji z charakterystyki systemów diagnostycznych. Aby w pełni wykorzystać możliwości sprzętu z funkcją analizy FFT znacznie ważniejszy jest dokładny pomiar roboczej prędkości obrotowej. - mówi Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument

Nawet posiadając możliwość uzyskania analiz widmowych z wysoką rozdzielczością przy błędnej wartości rzeczywistej wartości obrotów wału, nieprawidłowa będzie wartość 1X harmonicznej oraz pozostałych ich wielo-krotności niezbędnych do zidentyfikowania symptomów uszkodzeń grożących awarią. Dla maszyn pracujących na stałych obrotach problemem może być też niestabilność obro-tów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy